Bulunga, Tfunti, Tsikati, Mabuyatembetse Takagogowakhe, bunyonyana buncane bacedza singa seNkhosi, mtfunti wekuphumula endleleni zombili, Phumlwako !

Izithakazelo zakwa Magagula
Izithakazelo zakwa Magagula

Magagula mtfombeni gujwa goduke nemhlambi wakhe mavutfwelekhatsi njengelihwabha sibumbumbu lesikhulu umcincinini singaba sincane sifute khabonyoko...ngubonene Read more

Mthethwa
Mthethwa

Isibongo nomlando wakwamthethwa