Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo🔥Umlando💙Clan names💯Iziduko🙌🏾

Category: Imilolozelo Page 1 of 2

Imilolozelo: Yebuya hobhe

Imilolozelo: Yebuya hobheYebuya hobhe
Uyob‘ uphetheni?
Ngiyobe ngipheth‘ inja.
Uyob‘ uyiyisaphi?
Ngiyobe ngiyes‘ endle!
Ekhaya kunani?
Ngesab‘ obaba

Bazongephuca Besul‘
izindevu Zomuntu Omkhulu
Ohlez‘ efusini
Eqatha amabele
Ethi Maye! Maye!
Kazi ngizoshonaphi?
Ngizoshona kobaba
EMgungundlovu

Bangiphe ucwephe
Lwemvu endala
YakwaMasasana
Masasana vuka
Ngivuke kanjani
Ngibulewe njena
Abafana bakwaThabethe Thabethe muphi?
Yena lona osenhla
Shay‘ inkabi Injunjuthe
Msila wenja
Uyanuka uthi Phu! Phu! Phu! 

Imilolozelo We Nomathemba
Imilolozelo We Nomathemba

We Nomathemba:We Nomathemba Ushaywe ngubani ?Yiyo lendonda.Ibiz’ ize lapha;O, Hhayi Ngiyesaba!Gibela nant’ ihhashi:O, Hhayi ngiyenqena.Ehl’ amathamb’Ebhek’ enzansi,Enyuk’ Read more

Imilolozelo: Umzanyana Uthi
Imilolozelo: Umzanyana Uthi

Imilolozelo: Umzanyana UthiWe Nokuthela:Wu, wu, wu!Igula lomntwana:Wu, wu, wu!Zaqheqhe zengane:Wu, wu, wu!We Nomsutho:Wu, wu, wu!Woz’ Read more

Imilolozelo: Umzanyana Uthi

Imilolozelo: Umzanyana Uthi

We Nokuthela:
Wu, wu, wu!
Igula lomntwana:
Wu, wu, wu!
Zaqheqhe zengane:
Wu, wu, wu!
We Nomsutho:
Wu, wu, wu!
Woz’ uthule;
Nca, nca, nca bo!

Eminye imilolozelo: 

Imilolozelo: Thula Mntwana
Imilolozelo: Thula Mntwana

Imilolozelo: Thula MntwanaThula MntwanaThula thu,Thula mntwana,Thula sana,Mam’ akekho,Uzobuya ekuseni,Owa mntwana!Owa mntwana!Eminye imilolozelo: Umzanyana uthi  WeNomathemba

Imilolozelo: Yebuya hobhe
Imilolozelo: Yebuya hobhe

Imilolozelo: Yebuya hobheYebuya hobheUyob‘ uphetheni?Ngiyobe ngipheth‘ inja.Uyob‘ uyiyisaphi?Ngiyobe ngiyes‘ endle!Ekhaya kunani?Ngesab‘ obabaBazongephuca Besul‘izindevu Zomuntu OmkhuluOhlez‘ Read more

Imilolozelo We Nomathemba

We Nomathemba:

We Nomathemba 

Ushaywe ngubani ?

Yiyo lendonda.Ibiz’ ize lapha;

O, Hhayi Ngiyesaba!

Gibela nant’ ihhashi:O, 

Hhayi ngiyenqena.

Ehl’ amathamb’Ebhek’ enzansi,

Enyuk’ amathamb’Ebheke phezulu!

Ebheke phezulu!

Ebheke phezulu!


Eminye imilolozelo: 

Imilolozelo: Thula Mntwana
Imilolozelo: Thula Mntwana

Imilolozelo: Thula MntwanaThula MntwanaThula thu,Thula mntwana,Thula sana,Mam’ akekho,Uzobuya ekuseni,Owa mntwana!Owa mntwana!Eminye imilolozelo: Umzanyana uthi  WeNomathemba

Imilolozelo: Umzanyana Uthi
Imilolozelo: Umzanyana Uthi

Imilolozelo: Umzanyana UthiWe Nokuthela:Wu, wu, wu!Igula lomntwana:Wu, wu, wu!Zaqheqhe zengane:Wu, wu, wu!We Nomsutho:Wu, wu, wu!Woz’ Read more

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: