Thabethe Clan Names
Madliwa
Nyamande
Nyamakayishe
Ishe ngokphephezela
Msunusengwayo Onjengethole
Wena owake wabona
Umsun usengwa
Gaduka!

Phoswa Clan Names
Phoswa Clan Names

Clan Names: PhoswaPhoswa,Gemase,Gengeshe,Chwensi,Nyoni, Jobo,Sgidi nekhulu,Mmniki,Naswi,Mbhamuza,Bhamu,Ntaba ZandelaphiNyoni,Gengeshe!

Ungakhulumi ngobhejane kungekho sihlahla eduze
Ungakhulumi ngobhejane kungekho sihlahla eduze

Ungakhulumi ngobhejane kungekho sihlahla eduze∼Ungazifaki enkingeni kungenasidingo nasisombululo.