Mthimunye Family

Mthimunye Family

E! Mthimunye
Nomaziyane kaMngoma
wena owangena esibayeni ungakavunuli
wavunuliswa nguNomaziyane ngendlini
ndayindayi Mngoma
mbambo ezaphekwa eziko ziqubalala
kwathiwa zephuleni zizakushisa abantwana
kwathiwa zizakushisa bani kwathiwa zizakushisa uDlabantu noMabugulu
jodwe limanzi amnandi

Mthimunyes sons are as followes
1.Somabonde-nomaziyane kamngoma)
2.Ndayi ndayi-(ndayi ndayi mngoma)
3.Mtjhayise-(Mtjhayise womngoma)
4.Fumbi-(wamagedlane)
5.Buhlahle

Mthimunye origin

Mthimunye origin

There are 3,000 census records available for the last name Mthimunye. Like a window into their day-to-day life, Mthimunye census records can tell you where and how your ancestors worked, their level of education, veteran status, and more.

There are 642 immigration records available for the last name Mthimunye. Passenger lists are your ticket to knowing when your ancestors arrived in the USA, and how they made the journey – from the ship name to ports of arrival and departure.

There are 1,000 military records available for the last name Mthimunye. For the veterans among your Mthimunye ancestors, military collections provide insights into where and when they served, and even physical descriptions.