Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

Ndcela ungijongele esi sithakazelo sikaMzongozi pantsi kwezithakazelo zaBathwa kiba nddifuman uukuti siphuma eLusuthu singaBathwa