Chamane
Chube
Dingila
Nobhonco
Nyanisa
Ngipha
Nduli
Nzama
Gcugcwa bakulingene bangangentende yesandla!
Zukula!

Izithakazelo zakwa Nduli

NDULI - Khwela, Mgabhazi, Scubu kasosiwa siyaphekwa ngembiza enkulu umahhumeka, wasipheka uyosihlawula ngamaduna namathokazi. Nhlunu kayigezwa wayigeza uyoyihlawula. AmaNduli amahle Read more

Ukushiselwa

Kuthiwa umuntu wesifazane akasho ukuthi uyashiselwa kufanele athi uzwela ukushisa. mawuthi uyashiselwa kusho ukuthi ufuna indoda la. noma igazi likuthuma Read more