Mahanjana Clan Names :

  • Lubelo
  • Khoza
  • Jujwana
  • Hlubi
  • Mbonana
  • Zangxa zakhele ethala
  • Zandla zihle ezityela amasi nenyama
  • Mzizi
  • Mpofana

More information is available on our YouTube channel