Mahanjana Clan Names:

  • Lubelo
  • Khoza
  • Jujwana
  • Hlubi
  • Mbonana
  • Zangxa zakhele ethala
  • Zandla zihle ezityela amasi nenyama
  • Mzizi
  • Mpofana
Izithakazelo zakwa Mahanjana

Do you know Mahanjana clan names? please add them by clicking here if you do

Ndwandwe clan | Izibongo

KwaNdwandwe kuzalwa uMngcwanga UMngcwanga uzala uFekhaya Isizukulwane sakhe uNhlekela noZwana noPhakathi UNhlekela uzala uMsane UZwana azale uMzimela UPhakathi azale uMfeka Read more