Sabela❤️❤️
Ndlumbi
Mqhayise
Maphindela
Gwamanda
Vezi
Thina esashaya udaka
Kwavela amanzi
Kwaphuza abafokazana
Yengwa
Ncwane
Nhlasi eyaqhuma esendeni
Somnomo !!!

Izithakazelo zakwa Yengwa | Yengwa Clan Praises

Izithakazelo zakwa Yengwa yengwa, gwamanda sochumase sondindi kandaba wena owehla ngobambo wabambela umbu wamaphela nezimpukane athi amaphela uma usuhlome ukhezo Read more

Izithakazelo zakwa Giqwa ? Giqwa Clan Names

Izithakazelo zakwa Giqwa, Giqwa Clan Names Gcwanini, Sibewu, Salakulandelwa, Rengqwa, Vezi, Dibindonga, Bhincel'ehlezeni, Ngxongxothwane, Mja, Ngoma, Miya!