clan names 💙 clan history 💯

izithakazelo

Tag: Vezi Page 1 of 4

Izithakazelo zakwa Thabede Clan Names

Thabede Surname

Thabede, Jiyane, Vezi, Gambu, Mwelase ngawelingazibuko welangempambosi zomfula, Dlaba kaNohlengela, umkhonto wadlula wadla inyama bakwandlebekazizwakati ziyezwa ninanehlangesilulu entabenizobombo abanye behla ngezinyawozabo maswti amhlophe !!

Izithakazelo zakwa Nkomo | Nkomo Clan

Nkomo,
Yengwayo,
Ngubeni,
Mageza,
Nkundlade,
Lanjani,
Vezi,
Phaphe,
Nyamyazidla,
Izinto ezingathi nkosi muntwini ngokuba zizi nkosi ngkwazo
Zalakwande-nje NgaMalandakazi.
Ukwanda Kwaliwa Ngu-Mthakathi.
Mlenzibomvu Yombili.
Masiza Owasiza Amadoda Empini KaZulu Zikhundla Zimbili Esokulala Nesoku- Thamela.
Mahlewula Ntaba Sgadiya.
Hloboluhle Oluntofontofo.
Skhumba Sehlula Abeshuki.
Ntungw’elihle Njengenqoshane.
Uvezi Akangakanani Ngoba Nasentendeni Yesandla Uyanela.
Omageza Ngobisi Abanye Begeza Ngamanzi.
Omageza Ngenhla Abafokazane Bephuza Ngezansi.
Onkala Kayibulawa Ngoba Yasiza Nakubo Osobotsheni.
Ubhaka Lwesizib’esimnyama Sakithi kwa Nkomo Esihlamba Amadoda Anonophale.
Ibind’elimnyama Ngomlomo Elithethwa Ngezi-NYEMBEZI. Ndlelazimhlophe Zehla Ngonokophela.
Mahlabezulu Ngokuhlaba Impi kaZulu Ngezansi.
Nkomo Ezibomvu Ezingakhonjwa Ngomunwe.
Nkomo Ezibomvu Ezavula Inqaba Ngezimpondo KwelaseNgome Zahamba. Bant’baningi Abahle Njenge Langa Liphuma.
Nina Abamhlophe Nange-NHLIZIYO Abangafanelwe Ukufa.
Nina BakoNkomo Zeza Nomungu Njengamabelebele.
Nina Abathi Bedla Bodwa Nina Nabe Nidla Ngokuhlanganyela.
Nkomo Ezidla Ekhaya Ezinye Zidla Entabeni !!

Mnembe Clan Names

Mnembe:
Vezi,
Nonyanda,
Mgabadeli !!!

Vezi Clan Praises

Izithakazelo zakwaVezi
uVezi, kaKweyama, kaMgabadeli, kaDladla (EmaMbatheni) kaNdaba, kaSontshikazi (owayembatha izikhumba zenyathi) KaMpangazitha, kaMageba, kaZulu !!!

Mfaba Clan Names

Iziduko zako Mfaba
Vezi
Mhlope
Mwelase
Ndongandini
Wena owadla amajuba aseMangweni !!!

Izithakazelo zakwa Dladla ziphelele zonke

Dladla Clan Praises :

Mgabadeli, owagabadela izinkundla zakwabulawayo, gadlela, dwala, mpembe, mhlophe, vezi, dladla, nyazitha, magalel’agiqe njengeshongololo,  nhliziyo zimhlophe, mapha azay’ncishe yena, ngalonde, masok’amahle, limi luyashelela ezintombini,mangaphikiswa, bunono bekati, makhos’ezwe, mhlambi wezinkomo kawubaleki, maqaphel’ebheke phansi ngokungathand’ukukhuluma, findo kaliqaleki sofa silahlane, mpilonde, malal’evulile ngokungesabi lutho, mkhanyelw’ebumyame, mthond’omuhle, ngokuzal’abafana namantombazane, nzalwenhle engaciki, mahambela phezulu ngokuzazi, dladla !!!

Vezi Clan Names Vezi Surname History

Izithakazelo zakwa Vezi:
Dladla
Mgabadeli owagabadela inkundla kaBulawayo
Mthendeni
Nina enawela kwelibanzi elawela amakhosi
Ndima kay’lingani eyamavila namaVilakazi
Mnembe

Izithakazelo zakwa Sabela

Sabela
Ndlumbi
Mqhayise
Maphindela
Gwamanda
Vezi
Thina esashaya udaka
Kwavela amanzi
Kwaphuza abafokazana
Yengwa
Ncwane
Nhlasi eyaqhuma esendeni
Somnomo !!!

Izithakazelo zakwa Giqwa ? Giqwa Clan Names

Izithakazelo zakwa Giqwa, Giqwa Clan Names

Gcwanini,
Sibewu,
Salakulandelwa,
Rengqwa,
Vezi,
Dibindonga,
Bhincel’ehlezeni,
Ngxongxothwane,
Mja,
Ngoma,
Miya!

Izibongo zakwa MaChi

Machi,
Goba,
Lawu,
Ndenza,
Sdununu sentsingizi encanyana ebika izulu
Mbonwa,
Jolwayo,
Mbusi,
Nina bomkhosi omhle uphuma nelanga
Lisela, Majikija, Tambo, Vezi, Xabanisa abantu belungisa
Goba elihle
Nomabhongo owadla amahlwili enkomo ethi yinyama

MACHI!

Page 1 of 4

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: