clan names ๐Ÿ’› clan history ๐Ÿ’ฏ

izithakazelo

Tag: Siluma Page 1 of 2

SILUMA clan & origin

KwaZulu bathi ngobuciko obatholakala kuma Shodo singamaCekwa amahle o’Shiyabantu njengenyamazane.

noma ukuphi nezwe o’Siluma o’Yeyeye amaThefuya emtuba banabela nakwaMhlabuyalingana. Baze bayofika Eswatini.

Izithakazelo zakwa SILUMA
Shodo
Shiyabantu njengenyamazane baCekwa abahle
Nezinyathelo zenu
Nina enadla odade baboyise nathi abanamhlehlo abananyongo banesibhabhakazana kanti akusiso isibhabhakazana isibhabhakazi
uMaphathinduku
uMahlomendini
Bojojo olumnandi
umkhalisi umlobokazi
Wathi akasekuya emaShodweni ngoba kashayi kayibulala
MaZawezawe

Abakwa SILUMA

Izithakazelo zakwa SILUMA

โ•ญโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€เผบโ™กเผปโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ•ฎ
SILUMA
โ•ฐโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€เผบโ™กเผปโ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ”€โ•ฏ
Shodo
Shiyabantu njengenyamazane baCekwa abahle
Nezinyathelo zenu
Nina enadla odade baboyise nathi abanamhlehlo abananyongo banesibhabhakazana kanti akusiso isibhabhakazana isibhabhakazi
uMaphathinduku
uMahlomendini
Bojojo olumnandi
umkhalisi umlobokazi
Wathi akasekuya emaShodweni ngoba kashayi kayibulala
MaZawezawe

Siluma kwaBhaca

Shodo
Shiyabantu njengenyamazane
maCekwa amahle.

Ndebele Umlando wakwa Siluma

SILUMA
Thombeni
gegana
yangalala
sgadanga
ngoboye
entraneni yemabulembu ndrebele makonkwana uphambana nenkomo adle uMalusi
sigada sikaDlongwa

Izithakazelo zakwa Siluma Clan Names Umlando

Abantu baka Siluma Bengama Nguni bengo
SILUMA
Shodo,
Zawuzawu,
Mcekwa,
umashiywa ngokubonwa,
owaShiyabantu njengenyanazane,
Mthombeni,
Duma lwandle,
inkunzi kaBhejane,
boNtshiza Osigwayi sikaMcuba,
Hlangalezwe,
Thabisa,
Mseleku,
Thole,
Ntenga,
Magagula !

Umlando wakwa Siluma, Siluma Surname

Shodo
Ndimande
amaCekwa amahle
Shiyabantu njenge’nyamazane
O’mahlome endlini o’magwazekhuphule kucitheke amasende ndoda omabulale’hleke omahlome endlini amazawezawe

indabuko yabantu baka siluma isenyakatho nesifundazwe sika Zulu kwamhlabuyalingana bengama Nguni asebuthonga amathefuya babuye baziwe ngokuthi bangabakwa Thikazi o’silumaNdlundlu mambakazi wena o’washiyabantu bekubuka izinyawo wena mhunqulu mbenge kaQeda wena wasoGodlwayo.

Ngokudingiswa ngekhathi zasendulo base besabalala bagcwala izwelonke nakwezinye izizwe zabe nguni ngokwehlukana kwazo.

Okwelama Zulu bengo Thikazi namaCekwa o’Shodo shiyabantu njenge’nyamazane.

Okwelama Ndebele bengo Mthombeni gegana ndlovubuthwa

Nakwezinye izizwe njemgamaPedi namaSwati bengo Mashaba o’mpofu o’silumane o’ngwenya Siluma

Siluma Clan History, Siluma indabuko

Indabuko yabantu baka Siluma isenyakathi nesifundazwe sika Zulu kwaMhlabuyalingana bengama Nguni asebuthonga amathefuya.

Siluma Clan Names

Siluma Clan Names

Thikazi
Siluma
Ndlundlu
Mambakazi Wena O’washiyabantu bekubuka izinyawo wena mhunqulu kaQeda kaBenga wena wasoGodlwayo

Izithakazelo zakwa Siluma Clan Names Umlando

Shodo
Ndimande
amacekwa amahle Shiyabantu njengenyamazane.

amaNguni Thonga amathefuya enyakatho mpumalanga okwelika Zulu endaweni umhlabuyalingana lapho ekudabuka khona uSiluma wonkana.

ngokudingiswa

Okwelika Zulu
Thikazi: siluma ndlundlu mambakazi wena owashiyabantu bekubuka izinyawo.

Okwelama swati
Nina enahla udzadze wenu natdzi akamehlo umhlehlo sibhabhakati.

Okwelika Mzilikazi
Omagwazekhuphule kucitheke amasende ndoda.

OkwelamaNdebele
Mthombeni owalala wavuka uthombile.

Okwelika Xhosa
amazawezawe.

Siluma Clan Names & History

Izithakazelo zakwa Siluma

Shodo
Ndimande
Amacekwa amahle Shiyabantu njengenyamazane nibahle nezinyawo zenu nina enahla umkadade wabo wathi akanamehlo akananyongo umhlehlo isibhabhakazane O’mahlome endlini wathi akezokuya emashodweni ngoba akashayi kayabulala amazawezawe amhlophe Omagwaze’khuphule kucitheke amas*nde ndoda omabulal’ehleke !

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: