Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

Thomo Clan Praises

Thomo Ndabezitha,

Khambule, Makhubo  

Masond’ amhloph’

aney’ nyawo zawo!

Wen’ owadl’ udadewenu,

uthi `kananyongo, `kanamhlehlo!

S’gung’ owathumel’

uKhuboni kaNdlovu

wath’ akabuye nengubo yob’nono!

Thomo!

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe izithakazelo zami See pictures here