Mavuso
Nkosi
Magudvulela
Ncele
Ncele Lekhohlwa lakubo Dlungwane
Ncele Lekhohlwa lakubo Masaphokati
Ncele Lekhohlwa lakubo butwako
Ncele Lekhohlwa lakubo Masala nandzawo
Ncele Lekhohlwa lase Mtimkhulu
Wena wekudvuba bukhosi ubunike bafokatane
iVuso eladla umuntu ase suswini kube ngu longaphandle ngabe uyatibalekela
Mavuso ngokuvusa imiti lebolako
Mavuso wekuvusa imiti yase Mjindini, eMeke meke, ka Hho nase mbhuleni
Mavuso wa Ngwane
Nkosi
Wena wase Swatini.


More information is available on our YouTube channel