clan names 💙 clan history 💯

izithakazelo

Tag: Nkosi Page 1 of 2

Mavuso Clan Praises

Mavuso
Nkosi
Magudvulela
Ncele
Ncele Lekhohlwa lakubo Dlungwane
Ncele Lekhohlwa lakubo Masaphokati
Ncele Lekhohlwa lakubo butwako
Ncele Lekhohlwa lakubo Masala nandzawo
Ncele Lekhohlwa lase Mtimkhulu
Wena wekudvuba bukhosi ubunike bafokatane
iVuso eladla umuntu ase suswini kube ngu longaphandle ngabe uyatibalekela
Mavuso ngokuvusa imiti lebolako
Mavuso wekuvusa imiti yase Mjindini, eMeke meke, ka Hho nase mbhuleni
Mavuso wa Ngwane
Nkosi
Wena wase Swatini.

Ngabe uDlamini uhlobene no Nkosi? Is Dlamini related to Nkosi?


Ngonyaka we-1750 base bezinze eSifundeni samaHluti eNingizimu yoBukhosi, ngaphansi kwenkosi uNgwane 111 wenkosi yakwaDlamini.

Izwe lithathelwe igama lalo kweleNkosi eyalandela uMswati wokuqala. Nokho, uNgwane elinye igama leSwaziland kanti uDlamini usalokhu eyisibongo sasebukhosini, kanti igama elithi Nkosi lisho iNkosi.

Izithakazelo zakwaJileka 💛 Jileka Clan Names

Jileka Clan Names :

Mjuqu,
Jileka,
Mlibati,
Matala,
Nkosi,
Xabanisa abantu belungisa,
Ngqiza,
Mangisa !

Izithakazelo zakwa Nkosi 😍 NKONJANE YENKOSI

NKONJANE YENKOSI 😍 NKONYANE YENKOSI:

Bengicel ukulungisa lapha kancane nina boNdlangamandla, kwizithakazelo zakwaNKOSI, akshiwo ukuth NKONJANE YENKOSI kodwa kthiwa NKONYANE YENKOSI, ngicabanga ukuthi kwaba ne misprint kowayebhala izithakazelo,
NGYABONGA

Jessica Nkosi

Jessica Nkosi (born 20 January 1990) is a South African actress and TV presenter, best known for her leading roles in M-Net commissioned telenovelas Isibaya, Ayeye and recently The Queen.

Jessica Nkosi
Born Jessica Nkosi
20 January 1990 (age 31)
Empangeni, KwaZulu-Natal, South Africa
Nationality: South African
Alma mater University of Kwazulu-Natal
Occupation: Actress
TV presenter
Entrepreneur
Ambassador
Years active 2013 – Present
Notable work
Isibaya, Ayeye, The Queen
Partner(s) Tk Dlamini (2017-2019)
Children 1

Jessica Nkosi was born in Empangeni, KwaZulu-Natal to Jabu Nkosi and Nhlanhlayethu Ntuli. Nkosi moved to Eshowe, KwaZulu-Natal after the separation of her parents. While Nkosi was in Grade 11, her father died from Hodgkin’s Lymphoma.

Nkosi attended the University of KwaZulu-Natal. Although she began her studies pursuing a Bachelor’s Degree in Law, she later switched to studies toward a Bachelor’s Degree in Drama and Performing Arts from which she graduated in 2012.

Nkosi Clan Names & Nkosi History

Nkosi: If you know any information about this surname, such as Nkosi Meaning, Nkosi Origin, Nkosi History or Nkosi Clan names, please add the info in the comments below or click this button + ADD CLAN NAMES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.

Please use the form below to add info for this or another surname/clan name:

Please complete the required fields.

Tinanatelo Nkosi 😍 Izithakazelo zakwa Nkosi

Nkosi
Dlamini Hlubi
Ludonga LaMavuso
Abay`embo bebuyelela
Sidwaba sikaLuthuli
Wena esingangcwaba sibuye noMlandakazi
Abawela lubombo ngekuhlehletela
Nina baSobhuza uSomhlolo
Umsazi kaSobhuza
Mlangeni
Nina bakwakusa neLanga
Nina bakwaWawawa
Lokothwana
Sibalukhulu
Nina beNgwane
Nina besicoco sangenhlana
Nina beKunene

Izithakazelo zakwa-Nkosi

Izithakazelo zakwa-Nkosi

Ndlangamandla,
Mphazima, Mntungwa,
Mawandla kaNdlela,
Nina baseMandlovini,
Mlotshwa, Siwela,
Mphazima kaLanga,
Nina bakwaLanga libomvu, elashis’amabel’ezikhuthali,
Mabuya sezembethe’ugogwane,
Mlotshw’akangakanani, ngoba nasentendeni yesandl’uyahlala,
Wena owaphath’induk’emnyama washay’amanzi, kwavel’udaka,
Nkonjane yenkosi,
Mpangazitha!

Nkosi Dlamini Swaziland

Nkosi Dlamini ESwatini

Nkhosi,

Dlamini,

Wena wekunene !

Wena umuhle kakhulu,

Wena weluhlanga lwakangwane,

Hlubi lomuhle umlangeni,

Sidlubuladlede sakalobamba,

Lesitsi sibadla sibe sibadlubulisa,

Wena lowabophela lokuhle emfuntini,

Watsi mfati ubotala,

Sidvwabasilutfuli,

Singaba ncwaba seta nemlandzakati,

Gwalagwala lelihle lemakhosi,

Nyatsi lemphondvo timakhenkhenene,

Yadla umuntfu kwanga bamhlabe ngelihloka,

Vuso leladla umuntfu asesiswini,

Watsi longephandle wasindza ngekutibalekela,

Mahlala elukhandzeni lwenyatsi,

Wentela benyatsini khona batekubalekela,

Mangcwangu,

Samuketi sinembovu kumalangeni,

Wena longayidli imvu lemnyama,

Wesaba emafinyila nemcondvo,

Mamba leluhlata levuka etihosheni telubhalule,

Wena lowacedza lubombo ngekuhlehletela,

Mlangeni longanatsi emanti,

Unatsa ingati yemadvodza,

Hlubi wakucala.

Gwalagwala !

Shumi lekutsenga,

Awucedvwa nkhosi !!!

Izithakazelo zakwa Mamba

Izithakazelo zakwa Mamba

Ndlangamandla,
Nkosi,
Mphazima, Mntungwa,
Mawandla kaNdlela,
Nina baseMandlovini,
Mlotshwa, Siwela,
Mphazima kaLanga,
Nina bakwaLanga libomvu, elashis’amabel’ezikhuthali,
Mabuya sezembethe’ugogwane,
Mlotshw’akangakanani, ngoba nasentendeni yesandl’uyahlala,
Wena owaphath’induk’emnyama washay’amanzi, kwavel’udaka,
Nkonjane yenkosi,
Mpangazitha!!!

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: