Want a t-shirt with your clans? click here to make your order

Sokhulu,
Vundla elihle elingena finyila Xa unefinyila ufuze kulo nina,
Mnqabande,
Sambula nkungu kuveli ilanga,
Sambane semba umgodi sangawulala walalwa zizizwana,
Mtshokotsho,
Ntongayikhethi ibetha nomkhwekazi,
Bhati ka khetshe !

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe izithakazelo zami See pictures here