Want a t-shirt with your clans? click here to make your order

Sinanatelo MALINDZISA (TFWALA)

Tfwala.
Lukhambule.
Mnyamandze.
Tfwala leMtimkhulu.
Lukhambule.
Wena loluhlata njengencoshane.
Wena wakaLaSiwela naboNgwaca.
Khandzelakati.
Wena wadla umkadzadzewenu,
Watsi akananyongo akanamhlehlo.

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe izithakazelo zami See pictures here