clan names 💙 clan history 💯

izithakazelo

Tag: Malope

Sereto sa Malope mmina Pudubudu..

By Lerepiye Yeletsang Malope..
Agee Malope mmina Pudubudu ageee, kitswa Shakwaneng ho barego motho li kgomo gophalang?, gophalang motho basa jego, Kgomo ma llela teng.

Ki rotogela Ntshwe lekhau,

Ki rotogela Sellang,

Ki rotogela Mphatsxang,

Ki rotogela Marioeskop,
Ki bana ba Moholoholo,

Ri felela Kgogeng, Agee.

Ki phutiana ya boya bonhlana magola kago ikilela,
Gabo lifsega ga goribjege,
Ki yeni magana gohlolwa madumela wa goretwa, wa lwana ntwa ya Mapono wa fenya.
Ki yona kgakgara ye kgolo seratwa ki dingaka, wa hloka kgakgara molato wutswa ka kgoro.

Ageee Malope ageee,

Agee Mokutswe ageee,

Agee Mohurutshi ageee.
Pula!!!!!

Malope Clan Praises , Malope Meaning & History

Malope: If you know any information about this surname, such as its meaning, origin, history or clan names or their history, please add the info in the comments below or click this button + ADD CLAN NAMES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.

Rebecca Malope 😍 AbakwaMalope abavelele

Batsogile Lovederia “Rebecca” Malope is a South African gospel singer. She is known as “The African Queen of Gospel.” Her music career spans more than three decades. She has sold at least 10 million albums worldwide, making her one of the best-selling gospel artists of all time.

Phuthi ® clan names. Phuthi Surname Meaning 😍 Phuthi Origin. Phuthi History

Phuti,
Malope,
Maboho,
baNgwato

There’s more to this and anyone can add more by commenting below or clocking the button to add a new entry of Phuti clan names.

Click to add info about this surname

Umlando wakwaQwabe 😍 Imvelaphi yabakwaQwabe

Imvelaphi yabakwaQwabe 😍 Qwabe surname origin

Okokuqala okumele sikulungise wukuthi uQwabe akaze aphume kwaMnguni.Kukhona emlandweni oQwabe ababili, owokuqala kanye nowesibili. Ngokunjalo naboGumede babili. Ngicabanga-ke ukuthi we a ubuza ngoQwabe wesibili ozalwa nguMalandela kaLuzumane kaMnguni. Njengamanjena buhlukene ka-5 ukukhosi bakwaQwabe; abaseMthandeni, abase-Waterfall, abaseNkanini, uQwabe-P noQwabe-N(labs ababili batholakala ogwini lweKZN).

Amanye amaQwabe afudukela ogwini oluseningizima ngabakwaMakhanya. AbakwaMakhanya babehambisana namanye amaQwabe kuyiqembu elilodwa beta emcimbini omkhulu wesizwe. Uma sebrfike oThukela, lwangenisa abanye nasals ngaphesheya, bahlukana kanjaloke. Ekunqotshweni kukaPhakathwayo nguShaka, kwaba nombango esizweni phakathi kwendodana kaPhakathwayo kanyr naboyise abancane.

Ekugcineni uShaka wabeka uNqetho kaKhondlo, owabe engumnaka Phakathwayo kodwa ezalwa endlini encane. Lutheran ekukhathameni kukaShaka, uNqetho wanqaba ukukhonza kuDingane. Wafuduka njalo elibangise eMampondweni. UDingane wamlandela ngempi eyahlangana amahlandla amathathu, kuwona wonke uDingane ubeshaywa abhulelwe amahlahla.

Enye impi abatholane kuyo kwanzima, bekukwaNgcolosi ngakwaNyuswa. Nakalokhu kunendawo lapho okuthiwa kukwaNqetho eqanjwe ngalo igama laleqhawe. Umlando made mfethu, kodwa ngizoma lapho ngoba ngiyethemba ukuthi kukhona osukucoshile. Uhambo lukaNqetho nalo lwalunezigigaba eziningi esobuye sikhuluma ngazo.

UQwabe-N engiphuma kuye mina, bayinzalo kaMteli kaPhakathwayo. UMtheli uzale uNgcukuca hyena ozale uNdunge. UNdunge uzale Stephen noShiyane. UShiyane wazala uNhlanhleni(Fortunatus). UNhlenhleni uzale ubaba ongizalayo. Uma kuba esidingo siyokwenaba ngemvelaphi yazozonke lezindlu zamaQwabe engizibalile, kuhlanganisa nabakwaMakhanya.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: