clan names 💛 clan history 💯

izithakazelo

Tag: Ngwane Page 1 of 4

Izithakazelo zakwa Khanyile Clan Praises

Khanyile Surname:
Khanyile, Ngwane, Mthiyane, Wena wenqobo, Wena kalebe elide elingangomhlubulo wenkomo, Sogodi !!

Mdlongwa Clan Names

Mdlongwa Clan Names | Mdlongwa Surname

Mbathangwe,
Minangwe,
Ngwane,
Nkaninkulu,
Tshaka,
Tshuphuna !

Izithakazelo zakwa Mkhunya Clan Names

Mkhunya,
Jobo Ka Mvukazi,
Ngwane,
Mswazi ka Sobhuza Ndabanduna Mini,
Web’nene.

Izithakazelo zaka Ngwane

Ngwane, Mnqobokazi, Mnyenyezi, Sodi, Makhonya, Yabashe, Nina enibshle njengezihlabathi zolwandle, Khanyile, Dlamini, Sangweni, Zikhali.

Izithakazelo zakwa Zikhali Clan Names

Zikhali,
Ngwane,
Hlongwane,
Sangweni,
Khanyile,
Mdladla,
Sogodi,
Ndungunye,
Matiwane,
Masumpa,
Masenga Sileka,
Ngwane kaNgwadi,
Izikhali azingalingani nezama xhegwana,

Who is the leader of Ngwane?

Ubani umholi wamaNgwane?
UMavuso, iNduna yakwaNgwane.

Mhlanga clan names in Zulu 💙

Mhlanga Koma khabako, Ngwekazi, Sivila sikaMabuya, Wena owavilaphela ingoma mangayisina, Dabuka, Mbaheni Wena ongaloboli ngamaduna olobola ngamathokazi, Thandaza, Mdumbe kalanga, Skhosana, Ngwane !!! 🙌

Izithakazelo zakwaKhanyeza Clan Names

Ngwane,

Bhengu,

Shongololo,

Ngcolosi,

Dlabazane,

Malala alala nomunwe endunu,

Avuke ekuseni awuncinde akhwife ilanga,

Nina enigeza ngobisi abanye bengeza ngamanzi,

Jali !

Sikomolo Clan Names

Sikomolo 💛💛💛
Ngwane,
Ndungunye,
Mbizela,
Masumpa,
Masenga Sileka,
Ndukuzinobulongwe,
Hlongwane! 🙌🙌🙌

Izithakazelo zakwa Zikhali Clan Names

Zikhali Clan Names
Khanyile,
Sangweni,
Hlongwane,
Mdladla,
Sogodi,
Ngwane.
Ngabathembu,
Sangweni,
Ngwane,
Khanyile, Hlongwane, Nkosi, Gadamanzi, Mtungwa Nina bakaMatiwane Masumpa kaZikhali ezingafani nezabafokazane MaNgwane KaNgwadi. Nkosi Masela Mathanga adunuse onxuweni Ngwadi, Masengasileke, Ndukuzinobulongwe, Mntungwa , ngalende efinyelela lapho ezinye ezingafinyeleli khona tshanobude obungadliwankomo, mageza ngobisi abanye begeza ngamanzi, ngwane elihle

Page 1 of 4

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: