clan names 💙 clan history 💯

izithakazelo

Tag: Ngwane Page 1 of 3

Izithakazelo zaka Ngwane

Ngwane, Mnqobokazi, Mnyenyezi, Sodi, Makhonya, Yabashe, Nina enibshle njengezihlabathi zolwandle, Khanyile, Dlamini, Sangweni, Zikhali.

Izithakazelo zakwa Zikhali

Zikhali,
Ngwane,
Hlongwane,
Sangweni,
Khanyile,
Mdladla,
Sogodi,
Ndungunye,
Matiwane,
Masumpa,
Masenga Sileka,
Ngwane kaNgwadi,
Izikhali azingalingani nezama xhegwana,

Who is the leader of Ngwane?

Ubani umholi wamaNgwane?
UMavuso, iNduna yakwaNgwane.

Mhlanga clan names in Zulu 💙

Mhlanga Koma khabako, Ngwekazi, Sivila sikaMabuya, Wena owavilaphela ingoma mangayisina, Dabuka, Mbaheni Wena ongaloboli ngamaduna olobola ngamathokazi, Thandaza, Mdumbe kalanga, Skhosana, Ngwane !!! 🙌

Izithakazelo zakwaKhanyeza

Ngwane,

Bhengu,

Shongololo,

Ngcolosi,

Dlabazane,

Malala alala nomunwe endunu,

Avuke ekuseni awuncinde akhwife ilanga,

Nina enigeza ngobisi abanye bengeza ngamanzi,

Jali !

Sikomolo Clan Names

Sikomolo 💛💛💛
Ngwane,
Ndungunye,
Mbizela,
Masumpa,
Masenga Sileka,
Ndukuzinobulongwe,
Hlongwane! 🙌🙌🙌

Mbuthu Clan Names

 • Mbuthu
 • Mzizi
 • Ntungwa lasenhle
 • Ngwane
 • Wena owehla ngesilulu

Izithakazelo zakwa Hlongwane

Hlongwane
Ngwane,
Khanyile,
Sangweni,
Zikhali,
Langa,
Masumpa?

Izithakazelo zakwa Hlongwane

Izithakazelo zakwa Hlongwane 😍 Hlongwane Clan Praises

 • Ngwane,
 • Masumpa,
 • Masenga sileka,
 • Nduku Zinobulongwe,
 • Zikhali ezingalingani nezamaxhegwana,
 • Nina bakaSangweni elingawelwa abafokazana liwelwa izinkonjane zasemaNgwaneni,
 • Sang’elibanzi elingavulwa abantukazana ngoba livalwe ngezihlangu zamadoda,
 • Nina bakaMatiwane,
 • Abaqhobosha ithole elintanga zimashumi,
 • Ligwalagwala lakithi elimadolo abomvu!

Zikhona izikibha nama-hoodies
Whatsapp me to order, I’m online.

Whatsapp me me to find out how to receive your order

Izithakazelo zakwa Khanyile

Izithakazelo zakwa Khanyile 😍 Khanyile Clan Praises

 • Sothole,
 • S’tshopo,othi udl’inkomo kanti udl’impisi,
 • Umashaya umuntu aphindele lapho aphuma khona,
 • Odl’isinkwa esinothotho,
 • Mahamba kancane Sogodi,
 • Phondo olukhulu elavuma kwavuma amadoda,
 • Shalashala elihle elithukuvuma ukulandula,
 • Ntunjwa kaLanga,
 • Mthiyane,
 • Ndwandwe,
 • Zikode, Mabhuqa,
 • Ngwane,
 • ULanga ongenandlebe angaba nendlebe weza nonina,
 • Inhliziyo eyasala ezaleni kwasa bayicosha ngakusasa!

Zikhona izikibha nama-jacket/hoodies akwa Khanyile Whatsapp / call: 061 868 5163

Izithakazelo zakwa Khanyile Khanyile Clan Praises
Izithakazelo zakwa Khanyile Khanyile Clan Praises

Prices:t-shirt: R200Hoodies: R400

Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: