clan names 💙 clan history 💯

izithakazelo

Tag: Phuthi

Phuthi ® clan names. Phuthi Surname Meaning 😍 Phuthi Origin. Phuthi History

Phuti,
Malope,
Maboho,
baNgwato

There’s more to this and anyone can add more by commenting below or clocking the button to add a new entry of Phuti clan names.

Click to add info about this surname

Phuthi Clan from Dlamini

AbaPhuthi are from a Dlamini clan

Ke Le tebele la ha Miya
La ha Sekelemane ,
Kobo dipedi, ngwana Kgojane ,
Tsabola hlooko,
Tsabola bokalakata,
E ngwe ke ya ho apesa boroko
E ‎ngwe ke ya ho apesa bosudu,Ke Lephuthi, Lekgolokwe, Lekotshwana,
Mahlaba kgoho ka lemao
A e ise ho Mokgolwane kgorong
A re: Morena bona!
Ke hlabile emanoni amaholo!Ibinda!!!!Izibongo zaBaphuthiHlanyaneMphuthiMalilimaneMasakaleMasoabiSepereNkopaneTlali,NtabanyaneZiningi kakhulu bakwethu ake ngime lapho okwanamuhla.

Undingasthebeni 😍 incazelo nomsuka

Undingasthebeni

Igama leli elisetshenziswa ikakhulukazi kumuntu ongenayo indawo yokuhlala

#umsuka

Siyazi sonke ukuth uma kunikwa abantu inyama asith kunomcimbi othile……kukhona enikwa abanumzane, kukhonwa enikwa omama kukhona enikwa abafana njalonjalo… Inyama uma ngabe iphakwa ke ilethwa ngezithebe….le egcina isalile-ke igcina ingenaso isthebe sayo.

Ukuwotha ubomvu

Ukuwotha ubomvu (umlilo)

lokhu kusho ukthukuthela kakhulu kodwa uqinisele ungabonakali ukuth uthukuthele

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: