clan names 💙 clan history 💯

izithakazelo

Tag: Tshezi

Tshezi Clan Praises | Tshezi Surname

Fakade ntenza mkhabela mdibandlela
Saliwa wena walala nentombi yathi buti vuka undizeke noba ungenanto jilo jalamba wena nomqala unga ngenduku mkhonto obovu abovanga njee ubovu lingazi lamadoda wena wa lolwa ngelitje ilitje la shiyeka li tshezekile tshezi

Umlando ngamaTshezi

Ndicela ukwazi imvelaphi Yama Tshezi

Tshezi Clan Names

Tshezi Clan Names *
Zindela,
Bombho,
Bhayeka,
Mkhosana,
Mgaleli,
Mavuso,
Wena wakwa ms**u omnyama!

*Some have written to us and claimed that these are actually clan names for the Tshazi/Shazi surname and not for Tshezi as written here.
If it is possible, lets engage in the comments and agree on this issue, citing other sources if possible. thank you – Admin.

Tshezi Clan Names

  • ngoo jalamba,
  • oofakade,
  • oonjilo-njilo, oomqal’ungangentonga, 
  • oongxowa inoboya,
  • oosal’wa kulandelwa,
  • ootenza,
  • oomkhabela,
  • oo fud’olufa kade!

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: