Shodo
Ndimande
amaCekwa amahle
Shiyabantu njenge’nyamazane
O’mahlome endlini o’magwazekhuphule kucitheke amasende ndoda omabulale’hleke omahlome endlini amazawezawe

indabuko yabantu baka siluma isenyakatho nesifundazwe sika Zulu kwamhlabuyalingana bengama Nguni asebuthonga amathefuya babuye baziwe ngokuthi bangabakwa Thikazi o’silumaNdlundlu mambakazi wena o’washiyabantu bekubuka izinyawo wena mhunqulu mbenge kaQeda wena wasoGodlwayo.

Ngokudingiswa ngekhathi zasendulo base besabalala bagcwala izwelonke nakwezinye izizwe zabe nguni ngokwehlukana kwazo.

Okwelama Zulu bengo Thikazi namaCekwa o’Shodo shiyabantu njenge’nyamazane.

Okwelama Ndebele bengo Mthombeni gegana ndlovubuthwa

Nakwezinye izizwe njemgamaPedi namaSwati bengo Mashaba o’mpofu o’silumane o’ngwenya Siluma

Siluma Clan History, Siluma indabuko

Indabuko yabantu baka Siluma isenyakathi nesifundazwe sika Zulu kwaMhlabuyalingana bengama Nguni asebuthonga amathefuya.

Siluma Clan Names

Siluma Clan Names Thikazi Siluma Ndlundlu Mambakazi Wena O'washiyabantu bekubuka izinyawo wena mhunqulu kaQeda kaBenga wena wasoGodlwayo