Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

Hi mina Maswole wa Hlengani wa Mhlaba wa Masia wa Xiluvani wa Xidzuvudzi wa Den’we wa Ncengula wa Nkumba_pheya wa Xiribyani wa Nteyaphi wa Nyoka xoo wa Ngwenya mati. Hi vaka Xilumani xi luma na madzandza Ngwenya nkelenge xivutla na mindzheko,hi hina vo tshama ematini hi bomba hi magegetsu,hina vo fihlula ku olova hiku oka nhongani na njiya hi riphunga, vaku bvanyangeta mbuti na mhunti hi ndzhuti. Hiva ka xiyandamusi tshuri uta ri kuma mahlweni. Xilumani ngwenya.


More information is available on our YouTube channel