Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo🔥Umlando💙Clan names💯Iziduko🙌🏾

Month: Sep 2018 Page 1 of 103

Izithakazelo zakwa Ndebele

Izithakazelo zakwa Ndebele 😍 Ndebele clan

Ndaba,
vananda,
mazlankosi,
magalela gase njenge ngonyama,
wena owathethelela amakhosi ntshinga benonsele

Isiduko sakwa Tshabalala
Isiduko sakwa Tshabalala

Tshabalala mtshengu sobuza donga lamavuso

Mabila (sinanatelo)
Mabila (sinanatelo)

Mabila Solani Mkomati Limisa ngenkhomo wena lowasola indzaba emadvodzeni watsi tjwala buyaphuta kubila. Sbongwesihle...Mabila

Umlando bakwa Ntuli

Abantu bakwaNtuli baziwa njengaMabhele.Batholakala endaweni engaphasi kwentaba iLenge ngaseMhlumayo,

EMnambithi.Baziwa kakhulu ngokuth uma befunga bathi,
“Ngiwafunge aMabhele eseLenge!”Amanye aMabhele atholakal ngse Ntabeni yaseNkuzi ngenhl nomfula iNdaka ngaseWashibhange.

..Kuthiwa lang limbe iNkosi u Shaka izipholele bgaphansi komthunzi nenduna yayo kwabonakala ngefu lothuli liza ngakubona.kuthiwa kwakukhona amadoda,abantu besifazane nezingane.kuthiwa bthi uma befika ngasemfuleni u Thukela iNkosi u Shaka yababuza ukuthi babalekani bthi babaleka amazimuzimu.kuthiw iNkosi yayalela induna yayo eyayihleli nayo uMaphitha kaSithole ukuth akahamb ayohlala nalabobantu ngaphansi kwentaba iLenge abagade bengadliwa amazimuzimu.

Kuthiwa iNkosi uShaka yabahlalisa ngaphansi kukaZihlandlo kaGcwabe nMkhize,endaweni yaseNkandla.Bafika e Nkandla babizwa. Ngokuth abakwaNtuli ngob kwabonakal izi Ntuli zishunqa bebalekel amazimuzimu.
Bahlalisana kahl nabantu baseMbo kwaze kwavel u Ndlela indodan kaSompisi Ntuli.


Izithakazelo Zakwa Mlandeni

Izithakazelo Zakwa Mlandeni

Mlandeni Mavundla Wena owalandela ilanga Wena owehla nesilulo enhlanezwe


Mashaba Clan Names❤️Swati

Mashaba Clan Names❤️Swati

Mashaba Clan Names - Swati Clan Names MASHABA MPOFU SILUMANI WENA LONGENALO UVALO WENA OKWAZIYO Read more

Msane Clan 😍 Izithakazelo zakwa Msane

Msane,
kunene,
ndimande,
gcwensa,
majoka,
Bonke labo bantu abaka NXaba kaMbhekane,
bathatha izithakazelo bazenza izibongo,
njengoba sekukhona abakwa NGudu


BOOI

BOOI

BOOI CLAN NAMES


Ifanankamisa 😍 Yini Ifanankamisa

Ifanankamisa 😍 Yini Ifanankamisa

Ifanankamisa - lisho ukuphinda (ngokuvamile), umsindo wonkamisa abafanayo emagameni amabili noma ngaphezulu (isib. Isishosha esishoshozelayo Read more

Page 1 of 103

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: