Ndlozi, Nsibande, Linda, Mjaji, Wena owalinda izingwe nezingonyama, mdlanyoka, Mdluli, Inhlunukuhlangana nenhlabathi kuphumabantu, Hlanga lwam wavelaphi na?hlanga lwam waveleswatin

Banda Clan Names

Banda,Swande, Landa elimhlophe bha,Nsibande,Goje,Mdlanyoka waseziNtabeni zakwanodumiZulu owaphangel 'Izimbile zaphuma emgedeni zasabalala kwaceb' izizibaba Ngoso!

Izithakazelo zakwa Nsibande

Nsibande Clan Names Sibande Mdlanyoka Goje kuHlase wangwane Dzenga loncama netitfo takhe nkondlo lomnyama lombiwako