Mthimunye izithakazelo

Mthimunye izithakazelo

nomaziyane womngoma,
jodo elimanz’amanandi,
nomaziyane wangen’inkom’ungakavunuli,
sakhandleni ngamabomu wakhela abaphambukeli abadamasako abathi letha amanzi leth’amasi,
mbuzi ngangiyakuphuthela ngisaba amasonjwana ukurarhalala,
mfazi wamabel’amade wancelis’umntrwana ngale kwegwa,
kwekwezi eyavela nge s’daka atsho amangoma akhangelana

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.