Gamedze Clan
Gamedze kunene mntimandze bhambo lunye tingaba timbili wabuya nato ekhabo nyoko mageza ngelubisi ushiye emanti ahleli nene nine leningavali ngemvalo nivala ngemakhanda emadoda