Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

Jali Clan Praises

mpemvu, mlomunendaba! Utshelwane ujali yinjang elalin, mpemvu, jali, juta, gcaba, bhomoyi, nxoko, Ngcolosi, dlazane, ngciva, (mvetshane, yemyem) nomlomo, notyandela, xhangwane, shiyelwa, mlanjana, satywa, ngqawa, mkhananga, nqoko, kakane, nhlontshane, amaqatha’lukhuni akatyiwa yinja!
Mgqubawupheli kuphelinkomo! Ntabayikhonjwa ikhonjwa ngomdlangathi kuphela ngobinesiloo somhlola ngemva!

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe izithakazelo zami See pictures here