Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

IZITHAKAZELO ZAKWA BHENGU

Ngcolosi!
Wena wakwaDlabazane,
KaNgwane, kaNephu kaLamula,
Nyawo zigezwa ngamazolo.
Nina enivuka nixubhe ngelala,
Shongololo!

Wathi uyalithinta lahwaqabala
Ngabe siyakudla sesab’imilenzelenze,
Nyawo zeshongololo kaziphumuli.
Sigampu
Ngwane, ingwani ngwadi.
Abayibone ngesond’ukuthi iwelile.
Jali!
Nina enilala nomunwe,
Nivuke nikhwif’ilanga.
Mmemezi kaHlangabeza!
Ngcolosi!