Gamedze
Gele
Mzamane
Ngonyama
Thole lesilo
Masikane
Mahlungulu
Maqaqasi
Mbewenkulu