Moyeni,Nondabula, Mabhudu Mwayi,Msongi,Usomabhubezi obhonga kunyakaze isizwe,Unoganitshitshi undabezitha ka Ndizi,umenzi kamenziwa,Inkunzi ebodla ngezilimi kuzamazame umhlaba,umadlakasuthimpi ingakapheli iphela Uma ekhotheme,undlebe zikhanya ilanga livela empumalanga likhanyisela izizwe,kugiya amadoda kulilizela intombi ngokuba uhlanga lumilile luphuza amanzi angomiyo Bayede ndabezitha somabhubezi Wena we Zulu!!!

Umlando neZithakazelo zakwa Njilo❤️

Njilo Clan Names Njilo Xolo Dunywa ka Fayisa Mdlovu Bambisa Jiba ongadliwa Zinyoni zimudla ngoba zimsaba Mtshalala, Mzwelanga, Mbali, Nondabula, Read more

Iqhina liphume embizeni

Iqhina liphume embizeni kusho ukuphunyuka kwento/umuntu okade esebanjiwe iqhina uhlobo oluthile lwenyamazane imbiza lana kusuke kukhulunywa ngabantu abasuke belikakele bavula Read more