Mashaba Clan Names – Swati Clan Names
MASHABA MPOFU SILUMANI WENA LONGENALO UVALO WENA OKWAZIYO UKUTHANDA NOKUXOLELA NGENHLIZIYO KODWA UNGAVANI NAMANYALA, NHLITIYO LENGAFUNI KUKHUBEKA INGAKHUBEKA INGAKHUBEKA KUVELE KUME INJABULO KUBAY’KHUBILE NGWENYAMA YOKULUNGA MPOFU

Umlando wamaSwati

Swati people (Swaziland now known as eSwatini) Ngwane Kanti yini ukuba yiNgwane? Ingabe sihlobene? Singumdeni? Nazi izibongo ziyanda abantu bathing Read more

Abakwa Dlamini

The Dlamini People Abantu bakwa Dlamini banga Bambo-Nguni bahlobene nabakwa Mkhize, AmaNgwane namaMpondo. Ngenxa yokuthi umlando wawungabhalwa kodwa udluliselwa ezizukulwaneni Read more