Want a t-shirt with your clans? click here to make your order

Matsaba πŸ’›
Ncitseni
Sihlase
Mavunkanti
Mageza ngobisi emanti akhona matsanyela inkhukhuma uyibeka emnyango utsembe kutsi indvodza itokutsanyelela
mawela ngeskhala semkhomazi
Msutfu
Mswati ! πŸ™ŒπŸ™ŒπŸ™Œ

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe igama lami See pictures here