Find your Surnames Meaning, History, Origin & Clan Names

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Ndlovu Gabula

Mina ngingu Ndlovu uGabula ololwazi ngabokhokho bethu kaphawule mina ngazi kusukela kuNolo kusehla ngingajabula mangingazi imvelaphi yami oGabula otshize omanyehwa ongalonde omzikhulu obalubakhe

Izithakazelo Zakwa Ndlazi | Umlando wakwa Ndlazi

Izithakazelo Zakwa NdlaziNdlazi kaLokothwayo Swebelele Somlibo umarhog’uyababa unje ngatshongwe lomlambo, yincem’ende eyongamel’ iziziba abathi bayayibamba ayadontseka bayishiya ivele phakati kwesiziba. Ngu-Somlimokazi wena Gawuka kaMgegedla Read more

Imvelaphi yabantu bakwa Mpontshane | Umlando wesibongo sakwa Mpontshane

Imvelaphi ngesibongo sakwaMpontshane - emandulo Imvelaphi yabantu bakwa Mpontshane | Umlando wesibongo sakwa Mpontshanekwakunenkolelo yokuthi uma inkosi esuka ibusa ngalesosikhathi iba Read more

Previous

Ndlovu clan in Zimbabwe

Next

Ndlovu Xhosa

2 Comments

  1. Lubabalo Welcome Daki

    Daki Ndlovu Gatsheni boyabenyathi obusomba busombuluka bafika la Eastern Cape ,eBizana umlando uhamba ngoluhlobo bazalwa ngu Mapewu noTiba kwaku ngumninawa nomkhuluwa babehamba no Ngutyana bafika balwa lo amdala wabalekela eXhoseni lo amncane wahlala kwafuneka aphathe lo amncane wathi unomkhuluwa wakhe akalandwe aphathe walandwa wabuya bathi oongutyana kumelwe aqale alwe wanikwa abantu makahambe nabo wafika wababulalisa wathukuthela ungutyana wathi akaphathe omncane wathi yena ngeke aphathe ekhona umkhuluwa wakhe akaphathe ungutyana then umhlaba wabizwa ngokuba kukwangutyana baphatha kanjalo oongutyana kumhlaba wethu thina sasi nomthi wokulandelwa ziinkomo sasineenkomo oongutyana bengenanto sisika phetsheya koThukela sikhokhelwe nguMpongo kaZingelwayo.

  2. Lubabalo Welcome Daki

    Welcomeldaki@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: