clan names 💛 clan history 💯

izithakazelo

Sithole Surname origin

Want a t-shirt with your clans? click here to see pictures

Imvelaphi yesibongo sakwaSithole

Siyabonga kuMzomuhle Sithole ngomlando wakwa Sithole

Isibongo sakwaSithole sasingekho ekuqaleni. Lapha kwaSithole endaweni yaseQhudeni entatshaneni iMbilana kade kubonaka ibhungu elide liphuma emgedeni osabekayo okulentatshana iMbilana.

Izibongo ezazigqamile kulendawo ngalesosikhathi esakwaMbeje nesakwaMbatha. Abantu bakulendawo baphetha ngokumbamba bamkhipha emgedeni bamganisela ngentombi bagcine bakhe umuzi wabo.

Abantu bakulendawo bamupha igama bathi nguSithole ngoba etholwe ngokuthonywa ngesithubi sesithole senkomo. Ngenxa yokuthi wayengenasibongo, base bemetha ngesibongo sakwaSithole ngoba kunabantu abase bekhosele ngaphansi kwakhe ukuze bavikeleke ezimpini nasendlaleni.

Kwase kuthiwa babonga uSithole nokuba bayaphila nobuholi bakhe uSithole obabonakala bukhaliphile base bemgcoba bemenza inkosi. Kusukela ngalelolanga bakheka ubukhosi bakwaSithole.

 • USithole wazala uMazizikazi
 • UMazizikazi wazala uMthembu.
 • UMthembu wazala uGabela.
 • UGabela wazala uNgqikazi.
 • UNgqikazi wazala uMnyanda
 • UMnyandu wazala Nzece
 • UNzece wazala uMaphaitha.
 • UMaphitha wazala amawewele…oJobe noMmpongo.(Kunkosikazi oyikhohlo) ..wazala nenkosana uMbulungeni(‘kundlunkulu)
 • UJobe wazala uMondise(eQhudeni)
 • UMondise wazala uMatshana.
 • UMatshana wazala uManzekhofi
 • UManzekhofi wazala uZwelibanzi
 • UZwelibanzi wazala uKhumbulani(obusayo manje)

IZITHAKAZELO ZAKWASITHOLE:

Jobe!Mondise!

Phumela phandle ngoba kufudumele

Ungaze ube nomgandeni

Matshana!

Mhlakaza nhlansi zingamshisi

Ziyoshis’abalondolozi

Maphitha!Mthembu waseGubazi

AbaThembu bengabakwaMvelase

Ngqikazi kaGabela

Zitsha zimnyama

Zingamankankazana

Nyama kaMaqoqo

Abayidla beyidonsisana

Nina bakaMgidi wekhohlwa

Nina bakaThakazelwayo

Nina bakaMqoloOwadl’omuny’umqolo

Nina bakaDidiz’umkhaba

Mkhomb’owadl’eminy’imikhombe

Lwandl’oluhamb’ezintabeni

Nina baseQhudeni

Jozana olubomvan’elindakandakana

Qomond’olumantinyane

Olubuk’umuntu lumethembise

Sengathi luzomakhel’umuzi

Kanti phinde!

Nina bethole intshwabadeyane

Mthiyane Sonomo

Nina bakwaMkhawuzi

Owakhawuz’amadod’akhawuleka

Nkomankoman’ekhawuz’abalondolozi

Nina bakwaNyawo zimthende zimthendelezi

Ngweny’edlel’ohawini

Nina baseNyongweni

Chakijana kaGezinda kaSuka bekhuluma!

Bhande kaMtshiba

Mahamba!

Ngokuhamb’uy’eSwazini

Luhuluhulu!

Nyokeni!

Nina baseLenge!

Nin’enabulal’abathakathi njengoShaka

Nadlula nawel’uThukela

Nina bakwaMgcwayiza oyinsimbi

Ongahlulwa yint’engakhulumi.


More information is available on our YouTube channel


Previous

Modise Clan Names 😍 Izithakazelo zakwa Modise

Next

Nhlangothi Clan Names & Umlando

5 Comments

 1. Notoro

  Oo Sithole bona abanezithakazelo esinguMpangela ,Rhoshana,Mvinjwa where do they originate from

 2. Dumisani

  Kodwa umlando kaMasangane wona uthini

 3. Nosipho Sithole

  Period!

 4. Nikeziwe Sithole Khoza

  Syabonga kakhulu ngokusifundisa ngomlando wakwa Sithole kuningi ebengingakwazi ngesbongo Sami

 5. Felokwakhe Alois Sithole

  Siyabonga nhomlando wethu
  Omuhle onothile

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: