Want a t-shirt with your clans? click here to make your order

Donda, Msiyane,
Jiba ongadliwa nyoni,
Gxabhashe, Xulu, nkophe ezinde ezingalingani nezabafokazane, Makhathini,
Mlilo uyavutha !

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe igama lami See pictures here