Mkhize Clan Names

Mkhize Clan Praises | Izithakazelo zakwa-Mkhize

 • Gcwabe,
 • Khabazela,kaMavovo kaZihlandla,
 • Gubhela,
 • Mumbo omhlophe,
 • Wena waseMbo,
 • Wena okhanya amasi esiswini,
 • singela,
 • Nhlama eyaphelel’ etsheni,
 • Ngunezi,
 • Mumbo ombulazi,
 • Nina enadla umuntu nimyenga ngendaba,
 • Sibi side esimajembelezana,
 • Sibi side esimaphandla esaphandl’abeNguni bavungama,
 • Nina bengwaz’ emabhudle,
 • Eth’ isabhudla yabuye yaphinda yabhudla
 • Malala amahle,
 • Nin’ enalala nomunwe,
 • Navuka nakhwif’ilanga.
 • Nzalo kaSambela,
 • Nina bakaSidaphudaphu ngokubadaphunela,
 • Nzalo kaLuzalo!

Kabini Clan

Hlalithwa Clan Praises:

marhong’wane, madindwasi!!!

uhlalithwa ngu kabini omnyama namadodana,

ngu thayi thayi bemusukela esgodini kwakama        

ngu nzima limnyama ingamhlanga utjhizolo,

u hlalithwa ngu ngalo ziyabikwa emandebeleni

mfazi owamunyisa umntwana ngaphetjheya kweligwa ne ligwana,

ngu msila os’thithibala wakwa nzunza, nalokhu loko usathithibele,

osirhononako akaqali emuva umhlanga usithintile.

ngu makgwadi wakwa mdakana, wona odla umbinazo nguso gegana

ngu pengu ayithunywa, wayithuma iyathumba. yathunywa e swazini yathumba, yathunywa kwa sigwadi yathumba. yathunywa kwa gobha nakhona yathumba.

uhlalithwa li qina eleqa ngamlenze munye, lisenza amano wokweyama eendunguzweni ezimbili ukuya emthonjeni ongaphetjheya kwe ligwa

ukabini mthombo kawuselwa.

umfazi angawusela uyabhijidelwa.

indoda yangawusela ibhodla isibhorho

madindwasi!

IZITHAKAZELO ZAKWA-MKHIZE

IZITHAKAZELO ZAKWA MKHIZE

Gubhela! Gcwabe!
Wena kaZihlandlo!
Wena kaKhabazela kaMavovo!
Mumbo omhlophe
okhany’ amasi esiswini!
Nhlama eyaphelel’ etsheni
ngokubadaphunela.
Ngunezi
Bambo abambulazi,
Abadl’umuntu bemyenga ngendaba
Sibi side esimajembelezana,
Sibi side esimaphandla
esaphandl’ abeNguni bavungama
Nina bengwaz’ emabhudle
Eth’ isabhudla
yabuye yaphinda yabhudla
Malala amahle
Nin’ enalala nomunwe
Navuka nakhwif’ ilanga.

Abanye bakwa-Mkhize bathi:

Gubhela! Gcwabe!
Khabazela kaMavovo,
Nhlama eyaphelel’etsheni,
Ngokubadaphunela.
MuMb’omhlophe!
Sibi-side esimaphandla,
Esaphandla abanguni bavungama.
Mbo, uMbulazi okhanya amasi esiswini.
Mbo, uMbulazi odla umuntu,
Emyenga ngendaba.
Enalala nomunwe,
Navuka nakhwif’ilanga!
Nzalo kaSambela!
Nina baseMbo,
Nina bakaSidaphudaphu,
Ngokubadaphunela!
Nzalo kaLuzalo
Nzalo kaZelize!

Izithakazelo zakwaMkhize

Izithakazelo zakwaMkhize

Gcwabe,
Khabazela,kaMavovo kaZihlandla,
Gubhela,
Mumbo omhlophe,
Wena waseMbo,
Wena okhanya amasi esiswini,
singela,
Nhlama eyaphelel’ etsheni,
Ngunezi,
Mumbo ombulazi,
Nina enadla umuntu nimyenga ngendaba,
Sibi side esimajembelezana,
Sibi side esimaphandla esaphandl’abeNguni bavungama,
Nina bengwaz’ emabhudle,
Eth’ isabhudla yabuye yaphinda yabhudla
Malala amahle,
Nin’ enalala nomunwe,
Navuka nakhwif’ilanga.
Nzalo kaSambela,
Nina bakaSidaphudaphu ngokubadaphunela,
Nzalo kaLuzalo!

Mkhize, Gubhela

Mkhize
1. Gubhela
2. Gcwabe
3. Zihlandlo
4. Khabazela ka Mavovo
5. Ngunezi Bamba aba Mbulazi
6. Sibiside
7. Sidaphudaphu
8. Nzalo ka Luzalo
9. Mlangeni
10. Gasela
11. Sishiya
12. Madondo
13. Mdephane
14. Dlamane
15. Sacolo

Abakwa Mkhize bahlobene nabakwa Dlamini, Mlangeni, Ama-Mpondo/Mpondomise bonke aba Mbo badabuka ku Sibiside kwabe sekuba nokuhlukana ngokwezindlu.