clan names πŸ’› clan history πŸ’―

izithakazelo

Tag: Lushaba

NDUBANE CLANS

Ndubane Clan Names :
Dube,
Mabuya,
Lushaba,
Emndeni emandubaneni koMagida,
Mphikwa,
Masoka,
Sohlala,
Mabuyaze

Izithakazelo zakwa Lushaba Clan Names Umlando

Izithakazelo zakwa Lushaba 😍 Lushaba Clan Praises

Lushaba
Gumede kaNtanzi
Machol’ amabili anjengawenkosi
Mphalaza
Dlabh’ elidla lingasuli mlomo
nina bakoSmelane ngokumela amanye amadoda,
umkhonto uduma njengezulu,
mbuya yamila esangweni zangena ziyinyathela zaphuma ziyithekelela,
thina esibiyela ngamakhanda amadoda abanye bebe bebe bebiyela ngamahlahla,
nina bakosihhawu inkondlo bayvumile,
ivunywe abaphansi yavunywa abaphezulu,
omtheth wecala namhla kungenacala,
mpangela yamahumane,
MaSwazi amhlophe ngenhliziyo.
MaSwazi Amahle!!!

aww inkosi ayqedwa!
ziyashiwo nangeSiSwati

Izithakazelo zakwa Ndubane Clan Names | Iziduko zako Ndubane

Izithakazelo zakwa Ndubane, Ndubane Clan Names , Iziduko zako Ndubane
Ndubane, mabuya, lushaba, mphikwa, magida, sohlala, mwandla, shlabathi sasolwandle, dube elimyama emabomvini, elivomvu eladukayo, masoka, emdeni, mabuya, mabuyaze, singoMagida, omagida odakeni kushunqe intuli… Ndabeni, mabuya

Abanye bathi ziphelele uma zikanje:
Mphikwa, Magida, Sohlala, shlabathi sasoLwandle sizukulwane soNdubane, Dube, mabuya, lushaba, lushaba kaAbraham, Abraham kaJohannes, johannnes kaShayile, shayile kaSaul, masoka, mwandla, ,nina enabhekisa amakhanda phansi kuhlehle izitha,enahliphiz’ibuthu lezitha ngomkhuleko, nina enaGuqa phansi ngeDolo nikhuleke kungelula, omaMemeza kanye kuzwakale, oMthembeni uThembekile, ndabeni, Magida, oMagida odakeni kushunqe intuli, nina enaSondeza abangasondezwa niphinde nibehlule futhi, oNdukwane nduk’eNcane, omabona ebumnyameni, Mabuya,ndubane, emndeni amandubaneni !

Izithakazelo zakwa Lushaba Clan Praises

Izithakazelo zakwa Lushaba

Lushaba
Gumede kaNtanzi
Machol’ amabili anjengawenkosi
Mphalaza
Dlabh’ elidla lingasuli mlomo
nina bakoSmelane ngokumela amanye amadoda,
umkhonto uduma njengezulu,
mbuya yamila esangweni zangena ziyinyathela zaphuma ziyithekelela,
thina esibiyela ngamakhanda amadoda abanye bebe bebe bebiyela ngamahlahla,
nina bakosihhawu inkondlo bayvumile,
ivunywe abaphansi yavunywa abaphezulu,
omtheth wecala namhla kungenacala,
mpangela yamahumane,
MaSwazi amhlophe ngenhliziyo.
MaSwazi Amahle!!!

aww inkosi ayqedwa.
ziyashiwo nangeSiSwati

Izithakazelo zakwa Qoma Clan Names

Izithakazelo zakwa Qoma 😍 Qoma Clan Names

Izithakazelo zakwa Lushaba Clan Names Umlando

Lushaba clan praises

Lushaba,
Mthuli,
Lushaba lwenkosi,
Ngwenya,
Mgwazi kaQhaqhela,
Mcwashi,
Sithole esaya kwaMpanza sabuya sesixhekethisile,
Bhebheza wena wasezilovini!

Izithakazelo zakwa-Chili

Izithakazelo zakwa-Chili

Lushaba,
Mthuli,
Lushaba lwenkosi,
Ngwenya,
Mgwazi kaQhaqhela,
Mcwashi,
Sithole esaya kwaMpanza sabuya sesixhekethisile,
Bhebheza wena wasezilovini!

Izithakazelo zakwa Chili Clan Names Umlando

Izithakazelo zakwa Chili

  • Chili,
  • Lushaba,
  • Mthuli,
  • Lushaba lwenkosi,
  • Ngwenya,
  • Mgwazi kaQhaqhela,
  • Mcwashi,
  • Sithole esaya kwaMpanza sabuya sesixhekethisile,
  • Bhebheza wena wasezilovini! ?

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: