clan names 💛 clan history 💯

izithakazelo

Tag: Masilela

Iimbongo zakwa Masilela ? Masilela Clan Praises

Iimbongo zakwa Masilela 😍 Masilela Clan Praises
Ngusehl’enyuka nomlambo nomthwalo ngemhlana. Amadoda athi Dlambili ubeletheni ngemhlana? Wathi ngibelethe ibukhahlo
EngatJho yona ndaba ebelethe amathumb’endoda

Yingagaru emdwadwakazana
Eyahlamba isphanga nomlenze yehla nomlambo
UDlambili yingidi ngeyakomdibana
Yayidla amanyagwana
Ngusala kugoduka
Ngusala kubuyekhaya
Ngusala kumenyezwa amakhosi

Ngujama ngezakhe
Abanye bejame kezobelo
Ngunqondobeza, ngudeyi lamadoda
Sigaja sikampemvu
Asimpemvu wembala, ngewodaka

Zonkobe zohlwahlwe
Zamila emthini zayatha
Zamila edwaleni zakrhabakrhaba

Ngenduna, ngathana ubentakazana
Wawuzakudinga ababelethisi
Ngokudlela egembegembeni

UDlambili, ikomo eyaya amasiso kwaPondo
Yaya ihlaba beyabuya ihlaba
Ibuyela ekhaya kwamakoro Ndebele
Ithangeliya sathi sesilihlobokile
Lithloga umhlobi
DLAMBILI!!!

Izibongo zakwa Mntambo

Mntambo Clan Names & History

Izithakazelo zakwaMntambo

Nhlangothi
S’hlahl’ekhulu
Cimbishe
Ntethe
Mlondo, Vezi, 
Nyong’eluhlaza enjengeyenyamazane,
Masilela, Jiyane,
Kweyama!

Mntambo brief history

Amantambo azalwa ngqo KwaMashiya amahle, Phantsi kwendlu ka Manyaza ebukhosini bakwaMashiya kahle kahle singabantwana begazi and sidinga wonke umntambo kweli sikhulise umzi wakuthi kubuyele induku yobawomkulu kubanikazi.

Sobohla manyosi

Sobohla manyosi : lenkulumo ijwayelekile kodwa inomsuka wayo .imuphi lowo msuka ?

Lenkulumo yashiwo uDingane kuManyosi mhla uManyosi eqembuka kuDingane eyokhonza uMpande kthiwa uManyosi wayethola izimbuzi kuMpande, kthiwa wayeyidla ayiqede nya eyedwa, kahle kahle ukusonga loku.

Izithakazelo zakwaMntambo Clan Names Umlando

Izithakazelo zakwaMntambo

Nhlangothi,
S’hlahl’ekhulu,
Cimbishe,
Ntethe,
Mlondo, Vezi,
Nyong’eluhlaza enjengeyenyamazane,
Masilela, Jiyane,
Kweyama!

The Ndebele are a Nguni people, they originate from Nguniland which was an area South East of Afrika which stretched from encompassed parts of Present day KZN, Swaziland and Eastern Transvaal. They first travelled with Abakwa Zelemu (AmaBhaca) to Ubombo Mountains and later broke away and entered the Transvaal. Their first known chief was Mafana. They proceeded to present day Mohlakeng (Mhlangeni) near Randfontein and continued to a place called Kwa-Mnyamana near Pretoria under the leadership of King Musi. After the death of Musi they split into two tribes Ndzundza and Manala due to succession dispute. Ndzundza and Manala were the sons of Musi Mhlanga.
Masombuka settled with the Ndzundza group while Mthombeni and Sibasa headed north with their followers. Sibasa later joined the be-Venda. Mrhwaduba joined the Pedi near Turfloop in Limpopo.
Dlomu went back to KZN, Mphafudi and Litjha ended with the South Sotho in Lesotho and Free State.
All the above were sons of Musi of Mhlanga.

The Ndzundza group moved past Middleburg and settled at Roosenekal (Kwasimkhulu) The Manala group returned to Kwamnyamana after the truce they made with the Ndzundza group near Loskop Dam Middleburg at a place called Konoqolo/Koqoli.
When Ndzundza died his son Mrhetja took over, and when Manal died his son Silamba took over kingship.
Later regents ruled the Ndzundza, those were Siboko, Somdeyi and Mabhoko.
Mabhoko died in 1865 and Masilela took over followed by Soqaleni who ruled until 1873, followed by Xobongo up to 1879, who was succeeded by Nyabela.

In the 1980’s the Musi Ndebele were given the land in the north-east of Pretoria near Groblersdal and Marblehall (Siyabuswa) as their semi-independent homeland. The youth and the Ndzundza royal house resisted apartheid independence. That place was called Kwandebele and is now under Mpumalanga province of the Republic of South Africa.
The language that these Ndebele spoke was a mixture of Nguni, Pedi and Afrikaans. In the 1980’s efforts were made to preserve a purer form of Ndebele and it has been very successful becaus now they speak pure undiluted Ndebela language which is also taught at schools. Previously they were taugth in Pedi and Zulu languages.

Mntambo

 • Nhlangothi,
 • Mlondo,
 • Vezi,
 • Masilela,
 • Jiyane,
 • Nyongeluhlaza,
 • Kweyama.

Mtolo

Mthombeni

 • Ntenga,
 • Duma,
 • Magagula,
 • Thabisa,
 • Mvenya.

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: