clan names 💙 clan history 💯

izithakazelo

Tag: Mpangazitha Page 1 of 4

Izithakazelo zakwa Mlanduli Clan Names

Qwabe!
Mnguni wako Yeyeye
Wena obe udla ube ubayenga ngendaba
Uthi “dluya mnumzane, kubeyethwe la”
Phakathwayo
KaMalandela
Mpangazitha!

Gxumisa Clan Names

Gxumisa
Bhovu

Dumela
Ntombela
Tshaka
Chila
Mageba

Nomali

Mv’ awubhekwa, ubhekwa ngabanenkomo nabawaziyo,abangena nkomo nabangawazi abawubheki

Ncube Clan History, Umlando wakwa Ncube

Ncube Clan Origin:

Mncube/Ncube on the following surnames:

Ncube, Mncube:* Khambule, Mlotshwa, Mzilankatha, Ngcamu, Mpangazitha, Zikhali, Makalima

All these surnames are actually Mncube/Ncube surnames but people opted to use toetems and grandparents names as surnames. I think you should look at the origins of the surname Ncube before assuming that it is a Kalanga surname. In actual fact these people are Sotho descendants and not Nguni. Research on the above surnames and you will discover that its actually one and the same surname with one toetem for all of them.

I do not dispute the fact that The Ncube surname has been used by the Kalanga and shona tribes (Malaba, Shoko etc), but these Ncubes are totally different from the Mzilankathas and are not Sotho descendants.

See below the history and origins of the above mentioned surnames and how they relate:

ABANTU BASEMANCUBENI Abantu basemaNcubeni ungababiza Mncube,Ncube noma Ke Sincuba iqiniso kusengabantu ababodwa laba. Labantu badabuka eLusuthu esizweni lesi sabeSuthu okungakuthi nabo bangabeSuthu.Sibathola bona sebezinze laphaya entabeni Intabazwe (Harriesmith) nasOndini(Underburg), Umuntu esiqala ukuzwa ngaye kulababantu nguye uMncube uqobo. Yenawazala uMzilankatha owazala uMlotshwa yena wazala uSiyobi owazala uMadlozi.Bafike kuleli lakwaZulu lisengalakwaMthethwa lonke leliyazwe elingaphesheya kwemfolozingaselwandle.

Abantu bakwaKhambule baphuma kwaNcube.
Eqinisweni uKhambule bekuyithakazelo be kuthi uNcube kube isibongo. Kodwa uzalo
lukaKhambule owabe engumnawabo kaMadlozi bezalwa naye nguSiyobi
kaMthombeni kaMlotshwa kaMzilankatha
kaNcube lona lwanquma ukusenzisa igama lakhe njengesibongo. Kwase kuba ukuvela
kwesibongo sakwaKhambule. UKhambule lona ngenkathi inkosana yakwabo okwabe
kunguMadlozi isithuthele kwaZulu lapho yase izitholele khona izwe esizweni
sakwaMthethwa yena wavele wacela uyise ukuba amabele ifa okungelakhe.

Izithakazelo zakwa Mfekayi Clan Names

Mfekayi Clan Names :
OMfekayi oFunjwa,
Ndaba,
Mzingeli ongakhohlwa ihawu lakhe,
Mpangazitha,
Mncwango!

Nhlengethwa Clan Names

Izithakazelo zakwa Nhlengethwa®

•Msuthu
•Thumbela
•Mpangazitha
•Gogcweni
•Luvuno ka Langa
•Ncwane
•Siphepho sabesuthu
•Bobantu
•Mahlasela ngothando abanye behlasela ngezikhali !
•Nkomonye wena onenkomo eyodwa uma sezimbili okusho ukuthi enye wayeba khaya lo nyoko.

Izithakazelo zakwa Gabuza Clan Names

Gabuza, Gumede onhlokonhle, qwabe,mpangazitha, nonombela kamafuya nduna, khondlo, phakathwayo, vezi, mnguni, mfumbathi wemvula, magaya isicaba sibe sinye, malandela ngokulandela izinkomo zamanye amadoda, nqenqema kanozitombo, shiyampahla ulandele intombi !

Izithakazelo zakwa Mwandla Clan Names

Mwandla,
Ndubane,
Nkwelo,
Mpangazitha,
Mpamantshe,
Nqoboza,
Mgqabula nkungu kuvel ukukhanya,
Themane !

Izithakazelo zakwa Gungu Clan Names

Izithakazelo zakwa Gungu, Gungu Surname
Gungu,
Gunguluza Zulu,
Zulu lomhlatsana mawela u thukela,
Mnguni,
Zotsho,
Nkonjane ezindizela phezulu,
Mchumane,
Mpangazitha,
Gungubele !

Mncwabe clan names

Mnguni,
Mpangazitha, Phakathi,
Sishangwe, Mjoji,
Makhathini!

Izithakazelo Zakwa Makhanya Clan Names

Izithakazelo Zakwa Makhanya

 • Makhanya,
 • Mnguni,
 • Yeyeye,
 • Gumede,
 • Qwabe,
 • Phakathwayo,
 • Khuzwayo,
 • Maphithini,
 • Mpangazitha,
 • Duze kaMnengwa Gcwabaza,
 • Thusi, Lingela,
 • Zukezela, Makhutha,
 • Mfene,
 • Wena owakhanyisa ngothi lomshanelo ngoba ezonda ubumnyama,
 • Wakhanyisa ngothi lomshanelo kwaze kwasa luvutha MAKHANYA!!!!

Zikhona izikibha nama-jacket/hoodies akwa Makhanya Whatsapp 061 868 5163

Izithakazelo Zakwa Makhanya
Izithakazelo Zakwa Makhanya

Prices:t-shirt: R200 Hoodies: R400

Page 1 of 4

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: