Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Tag: Mpangazitha Page 1 of 7

Ncube Clan History, Umlando wakwa Ncube

Ncube Clan Origin:

Mncube/Ncube on the following surnames:

Ncube, Mncube:* Khambule, Mlotshwa, Mzilankatha, Ngcamu, Mpangazitha, Zikhali, Makalima

All these surnames are actually Mncube/Ncube surnames but people opted to use toetems and grandparents names as surnames. I think you should look at the origins of the surname Ncube before assuming that it is a Kalanga surname. In actual fact these people are Sotho descendants and not Nguni. Research on the above surnames and you will discover that its actually one and the same surname with one toetem for all of them.

I do not dispute the fact that The Ncube surname has been used by the Kalanga and shona tribes (Malaba, Shoko etc), but these Ncubes are totally different from the Mzilankathas and are not Sotho descendants.

See below the history and origins of the above mentioned surnames and how they relate:

ABANTU BASEMANCUBENI Abantu basemaNcubeni ungababiza Mncube,Ncube noma Ke Sincuba iqiniso kusengabantu ababodwa laba. Labantu badabuka eLusuthu esizweni lesi sabeSuthu okungakuthi nabo bangabeSuthu.Sibathola bona sebezinze laphaya entabeni Intabazwe (Harriesmith) nasOndini(Underburg), Umuntu esiqala ukuzwa ngaye kulababantu nguye uMncube uqobo. Yenawazala uMzilankatha owazala uMlotshwa yena wazala uSiyobi owazala uMadlozi.Bafike kuleli lakwaZulu lisengalakwaMthethwa lonke leliyazwe elingaphesheya kwemfolozingaselwandle.

Abantu bakwaKhambule baphuma kwaNcube.
Eqinisweni uKhambule bekuyithakazelo be kuthi uNcube kube isibongo. Kodwa uzalo
lukaKhambule owabe engumnawabo kaMadlozi bezalwa naye nguSiyobi
kaMthombeni kaMlotshwa kaMzilankatha
kaNcube lona lwanquma ukusenzisa igama lakhe njengesibongo. Kwase kuba ukuvela
kwesibongo sakwaKhambule. UKhambule lona ngenkathi inkosana yakwabo okwabe
kunguMadlozi isithuthele kwaZulu lapho yase izitholele khona izwe esizweni
sakwaMthethwa yena wavele wacela uyise ukuba amabele ifa okungelakhe.

Izithakazelo zakwa Zikhali

Zikhali Clan Names:Khanyile, Sangweni, Hlongwane, Mdladla, Sogodi, Ngwane. Ngabathembu, Sangweni, Ngwane, Khanyile, Hlongwane, Nkosi, Gadamanzi, Mtungwa Nina bakaMatiwane Masumpa kaZikhali Read more

Zikhali ® clan names. Zikhali Surname Meaning | Zikhali Origin. Zikhali History

The meaning, origin and history of the Zikhali surname is not listed.This surname is prevalent in South Africa. Click to add info about this surname

Izithakazelo zakwa Mfekayi

Mfekayi Clan Names:
OMfekayi oFunjwa,
Ndaba,
Mzingeli ongakhohlwa ihawu lakhe,
Mpangazitha,
Mncwango!

Makhonza Clan Names

Makhonza! Ndaba, Mgwiji, Dumaphansi, Manotha, Mdeli ngokudel'umakoti, Nina baka Nokhala !

Izithakazelo zakwa Ndebele

Ndebele Clan Names: Ndaba Mahaye Vanande Sibhukuli MaBhele balekani imilenze ibomvu Kwa Magwaza ongigwini wena o Magwaza intombi nesoka !

Nhlengethwa Clan Names

Izithakazelo zakwa Nhlengethwa®

Msuthu
•Thumbela
Mpangazitha
•Gogcweni
•Luvuno ka Langa
•Ncwane
•Siphepho sabesuthu
•Bobantu
•Mahlasela ngothando abanye behlasela ngezikhali !
•Nkomonye wena onenkomo eyodwa uma sezimbili okusho ukuthi enye wayeba khaya lo nyoko.


Thumbela ® clan names. Thumbela Surname Meaning | Thumbela Origin. Thumbela History


Thumbela ® clan names. Thumbela Surname Meaning | Thumbela Origin. Thumbela History The meaning, origin and history of the Thumbela Read more


Izithakazelo zakwa Nhlengethwa


Thumbela, msuthu, mpangazitha, gocweni, gugulagana, onkomonye abanye bonkomombili, abadla ugaba ngokwaphulelana

Mncwabe clan names

Mnguni,
Mpangazitha, Phakathi,
Sishangwe, Mjoji,
Makhathini!

Izithakazelo zakwaMncwabe

Izithakazelo zakwaMncwabe Mnguni, Mpangazitha, Phakathi, Sishangwe, Mjoji, Makhathini!

Undingasthebeni | incazelo nomsuka

Undingasthebeni Igama leli elisetshenziswa ikakhulukazi kumuntu ongenayo indawo yokuhlala #umsuka Siyazi sonke ukuth uma kunikwa abantu inyama asith kunomcimbi othile......kukhona Read more

Izithakazelo Zakwa Makhanya

Izithakazelo Zakwa Makhanya

 • Makhanya,
 • Mnguni,
 • Yeyeye,
 • Gumede,
 • Qwabe,
 • Phakathwayo,
 • Khuzwayo,
 • Maphithini,
 • Mpangazitha,
 • Duze kaMnengwa Gcwabaza,
 • Thusi, Lingela,
 • Zukezela, Makhutha,
 • Mfene,
 • Wena owakhanyisa ngothi lomshanelo ngoba ezonda ubumnyama,
 • Wakhanyisa ngothi lomshanelo kwaze kwasa luvutha MAKHANYA!!!!

Zikhona izikibha nama-jacket/hoodies akwa Makhanya Whatsapp / call: 061 868 5163

Izithakazelo Zakwa Makhanya
Izithakazelo Zakwa Makhanya

Prices:t-shirt: R200 Hoodies: R400

Khwela-Mgabhazi Clan Names | Inzalo yakwa Khwela-Mgabhazi

Khwela-Mgabhazi AbakwaKhwela bazalwa uTotose kaLufutha kaSmamane kaSdinane kaQwabe kaMalandela kaLuzumane kaMnguni kaYeyeye

Izithakazelo zakwa Gumede

Izithakazelo zakwa-Gumede Mnguni, Qwabe, Mnguni kaYeyeye, Osidlabehlezi bakaKhondlo kaPhakathwayo, Abathi bedla, babeyenga umuntu ngendaba Abathi "dluya kubeyethwe", Kanti bahlinza imbuzi, Read more

Page 1 of 7

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: