clan names ๐Ÿ’™ clan history ๐Ÿ’ฏ

izithakazelo

Tag: Mpembe

Mabusela clan names

Nala, Mpembe, Ndokose, Ngquma, Ndokose,
Sbhekuza ababhekuza emgidini wamaXhosa wachitheka ,intezphembu mlilo emanzini avuthe
Silo samanzi
Nzimangwenya
Skhany’kuhle njengegwarhube
Intez’nomkhango phansi konyawo.

Izithakazelo zakwa Dladla ziphelele zonke

Dladla Clan Praises :

Mgabadeli, owagabadela izinkundla zakwabulawayo, gadlela, dwala, mpembe, mhlophe, vezi, dladla, nyazitha, magalel’agiqe njengeshongololo,ย  nhliziyo zimhlophe, mapha azay’ncishe yena, ngalonde, masok’amahle, limi luyashelela ezintombini,mangaphikiswa, bunono bekati, makhos’ezwe, mhlambi wezinkomo kawubaleki, maqaphel’ebheke phansi ngokungathand’ukukhuluma, findo kaliqaleki sofa silahlane, mpilonde, malal’evulile ngokungesabi lutho, mkhanyelw’ebumyame, mthond’omuhle, ngokuzal’abafana namantombazane, nzalwenhle engaciki, mahambela phezulu ngokuzazi, dladla !!!

Nala Clan Names

Iziduko: Nala
Nala,
Ndokose,
Mpembe,
Nomgquma,
Nojakadelana,
Inkomo enhle yaphiwa amaNala nobuhle bayo,
Osibhekuza,
Omakhanya ehlungwini kuhlwile!

Iziduko zakwa Nala

Nala Clan:

Mpembe,
uNdokose,
Nokhayโ€™ehlungwini,
uNgquma,
uNojakadelana,
uSbheku-bhekuza,
uMpondo zihlanjiwe,
uJiba isihlobo sikaDzangwe,
uHlubi.
Originally from amaHlubi and abaThembu tribe.

Izithakazelo zakwa Mpembe

Izithakazelo zakwaMpembe ๐Ÿ˜ Mpembe clan names

Mpembe Nala Ndokose Nojakadelana Nongquma,
Mangqangqangqa khany’enkungwini kuvel’ilanga,
Abakhany’ehlungwini kube kuhlwile,
Ngabaphembel,umlilo emanzini,
Bewuphemba ngamabele,
Abanye bewuphemba ngezibi,
Ngababas,esizibeni kuvuthe kuthi bhe,
Ngomvul’eyana ngobusuku kwasa kubonwa ngezikhukhula,
ImiGobhozi emihle yaseMithonjaneni,
NgamaMpembe amhlotshana,
Inkom’entle ungayinik’amaMpembe,
Kodw’ibala layo libe Nala aze kuhamb’ezidumisa,
Bangaqundana yazi ukuba bamphethe,
Bangaba ngumphangalalana,
Yaz’ukuthi sebehlukene naye,
S’bhekuza sikaNzima singathi bheku konakele,
Umaphal’engceni njengenyamazana,
Thunga elikhulu elingagawulwa ngamavila ligawulwa zizikhuthali.

Izithakazelo zakwa Mpembe

Izithakazelo zakwa Mpembe, if you know Mpembe clan names, you can add them to this blog by clicking here

Itshe lomelele inhlama

Itshe lomelele inhlama

Lesi simo sokukhuluma sisetshenziswa uma kukhulunywa ngokungabibikho kwento noma umuntu……

Kususelwa etsheni lokugaya

Uma ngabe kugaywa itshe lisuke lisebenza lisalele inhlama. Uma itshe lingasasetshenziswa inhlama iyomelela etsheni okusho ukuth akusekho okuyogaywa. Yingakho nomuntu mayethole kungekho bantu athi ngithole itshe lomelele inhlama.

Izithakazelo zakwa Dladla

Izithakazelo zakwa Dladla

Mgabadeli,
Owagabadela izinkundla zwakwaBulawayo,
Gadlela, Dwala,
Mpembe, Mhlophe,
Vezi, Dladla,
Mhlophe, Nyazitha,
Magalel’agoqe njengeshongololo!

Izithakazelo zakwa-Dladla

Izithakazelo zakwa-Dladla

Mgabadeli,
Owagabadela izinkundla zwakwaBulawayo,
Gadlela, Dwala,
Mpembe, Mhlophe,
Vezi, Dladla,
Mhlophe, Nyazitha,
Magalel’agoqe njengeshongololo!

Izithakazelo zakwa Dladla Dladla Clan Names

Izithakazelo zakwa Dladla ๐Ÿ˜ Dladla Clan Names

  • Dladla,
  • Mgabadeli,
  • Owagabadela izinkundla zwakwaBulawayo,
  • Gadlela,
  • Dwala,
  • Mpembe,
  • Mhlophe,
  • Vezi,
  • Mhlophe, Nyazitha,
  • Magalel’agoqe njengeshongololo!

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: