clan names ๐Ÿ’™ clan history ๐Ÿ’ฏ

izithakazelo

Tag: Ndlovu Page 1 of 3

Izibongo zakwa Gule | Gule Clan Praises

IZIBONGO ZAKWAGULE
UKHOKHO USPHAHLANKUNZI NONONGENA NOMALAMBULEGULE,
MAGWABANE,
NDLOVU,
NKOMEZADLEKHAYA NGOKUSWELA ABELUSI,
NTIMANE LUMNYAMA LUKANYEMBEZI !!

Izibongo zakwa Ndlovu | Hlubi people

Ndlovu, Mntungwa, Gengezi,

uSoshawushawu, Gatsheni kaMalunga kaSigonyela,

Boya benyathi Buyasongwa

Buyasombuluka. Mpongo kaZingelwayo.

Nina bakwandlovu zidl’ ekhaya,Ngokweswel’ abelusi.

Nina bakwakhumbula amagwala. Nina

Bakwa Demazane ntombazana.

Nina bakwasihlangu sihle.

Mthiyane! Ngokuthiy’amadod’emazibukweni.

Usithebe sithezela amavila namavilakazi.

Into ezimlomo uthe nca ngathi ngowokusela edwaleni.

Osoja ngengca abanye besoja ngeenkuni.

Uphondo olukhulu oluzala izingwe nezingonyama.

UGenge oludla umthi lodwa lamanye AmaGenge edla ehlanganyela.

Nina baka Silwa Ngoswana!

Olifant Clan Names ๐Ÿ˜ Olifant Clan Praises

Let me first address a brief history behind this surname.
In our Nguni culture, we originally did not have such surnames as Olifant.
What happened is that when the colonizers came to South Africa, they changed some of our surnames such as Ndlovu to Olifant and Mthimkhulu to Grootboom. ‘Groot’ is Afrikaans for ‘Great/ Big’ and ‘Boom’ simply means ‘tree’.

In conclusion, Olifant is an Afrikaans surname which is an exact translation of Ndlovu, so people who’s surnames are Olifant are originally Ndlovu.

Olifant / Ndlovu clan names:

Gatsheni,
Boya benyathi, obusonga busombuluka,
Mpongo kaZingelwayo,
Nina bakwaNdlovuzidl’ekhaya, ngokweswel’abelusi,
Zaze zeluswa intombi uDemazane,
Nina bakwaKhumbulโ€™amagwala,
Nina bakwaDemazane Ntombazana,
Nina bakwaSโ€™hlangu sihle,
Mthiyane,
Ngokuthiy’amadoda emazibukweni,
Nina bakwaMdubusi!

Ndlovu Ndlangamandla Clan Praises

Izithakazelo zakwa Ndlovu Ndlangamandla

Ndlovu
Ndlangamandla ngokudla amandebele
Msuthu !
Nkomo zidle khaya ngenxa yokuswela abelusi
Zaza zaluswa intombi U Demazane
Mthiyane ngokuthiya amadoda !
Nina bakwa shlangu sihle
Nina bakakhumbula amagwala
Nina bakwa shlangu sihle !
Nina bakwa Mdubusi !!!

Ndlovu ยฎ clan names. Ndlovu Surname Meaning ๐Ÿ˜ Ndlovu Origin. Ndlovu History

Ndlovu ยฎ clan names. Ndlovu Surname Meaning ๐Ÿ˜ Ndlovu Origin. Ndlovu History
The meaning, origin and history of the Ndlovu surname is not listed.

This surname is prevalent in South Africa.

Click to add info about this surname

Ndlovu Surname Meaning & Origin

Ndlovu Surname Meaning:

Ndlovu is a Zulu clan name, meaning ‘elephant.’ It has a connection with the Afrikaans, ‘Oliphant,’ which has the same meaning. It appears a number of South Africans have adopted the Afrikaans name. There is more than one Ndlovu clan. Zulu clans were named after their founders.

Izithakazelo zakwa Jolinkomo Clan Names

Mphankomo,
Jolinkomo,
Qengeba,
Mthwakazi,
Sabe,
Ndlebe,
Ndlovu,
Mziwelanga,
Somarhwarhwa,
Ngwanya,
Somadolo,
Zwelibanzi,
Mathilda,
Nomakhala,
Njuza,
Sthukuthezi,
Sithandwa mhla kukubi,
Hoshode,
Hahaha,
Mfazi obele linye omabele made oncancisa naphesheya komlambo,
Yeyesa,
Chirhwa,
Lembhethe,
Ngena mfazi obele lide,
Gcuma,
Ndzabela,
Thole lekwakha !!

Izithakazelo zako Ndlovu, uGegana

eNdlovu, eGwayi, eTshotshotsho,eNyoni yedlula isihlahla kazi iyolalaphi, eZibunu ezinkulu ezijekwa ngebaxa elincane,

Ndlovu eGabula

Ndlovu
Gabula
Nyehwa
Banegangwe
Matshiyanda
Mbulula
Ngaloquma
Tshizi
Mzimkhulu
Omanz’amanyunkulugwe
Boyabenyathi

Izithakazelo zakwa Malunga Clan Names

Malunga Surname

Malunga,
Thulisa,
Mtungwa,
Gengelezi,
Ngqondo kaZishawushawu,
Abawelase abawela ngezindlela ezimpambosi bewela ngesilulu,
AbakwaSjalimane ezala ukumlandela,
Maqungo,
Jojo beswele kuze kuswele nezintakakazi, incwincwi eyaphuza eMhlathuze kwafa amadoda, uSilwane esaphuma embizeni sangena entangeni,
Mthimuni,
Ndlovu,
Gatsheni,
Boyabenyathi buyasongwa buyasombuluka !!

Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: