Want a t-shirt with your clans? click here to make your order

Fakade ntenza mkhabela mdibandlela
Saliwa wena walala nentombi yathi buti vuka undizeke noba ungenanto jilo jalamba wena nomqala unga ngenduku mkhonto obovu abovanga njee ubovu lingazi lamadoda wena wa lolwa ngelitje ilitje la shiyeka li tshezekile tshezi

Ngifuna isikibha esihle esibhalwe izithakazelo zami See pictures here