Ama-Mpondo/Mpondomise

4 thoughts on “Ama-Mpondo/Mpondomise

  1. Bonginkosi Mjoka

    Ngiyayithanda le Forum. Ngicela ukwazi ngabantu bakwa Gamedze, kukhona abase Swazini nabanye abahamba nabakwa-Zelemu ukusuka eLibombo mountains, baze bayofika endaweni yamampondo (Rhode) ngaphansi kwezintaba iNsizwa lapho bezinze khona njengamanje. Izibongo zabo zihamba kanje: Gamedze, Silwa kaMasikani, Mbew’enkulu engahlungulwa, Nomasi, Maqaqasi, Mphubani, Gele, Ngonyama, Mzamani. Ngingajabula uma kuse kubekhona onolwazi ukusuka eLibombo kuze kufike eMzimkhulu. Ngiyabonga.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.