Abakwa Khumalo

Abakwa Khumalo, Mabaso no Nkosi bazalwa ngu Mntungwa ka Mbulazi. U Mabaso wabe emdala.
U Khumalo ka Mntungwa ka Mbulazi wazala uMkhatshwa owazala uZikode owazala u Gasa no Mashobane.
U Zikode wazala uMagugu, Donda, Siwela owazala uMlotshwa.
U Magugu wazala uNkonyeni owazala uMtekuza owazala uMazungezi yena owazala uMandlalela.
U Mashobane wazala uMzilikazi.
U Mzilikazi wazala uMangwana no Nkulumane owazala u Nokhenke owazala uNdlukayise owazala u Velaphi John Nombengula Thobela.
Nansi enye inzalo yakwa Khumalo:
Ndabezitha, Mashobane, Mzilikazi, Ngonyama, Nyandeni, Khukhuza, Ngwadla, Maweni, Macala, Zwangendaba, Msweli, Seni, Mbawu, Phungaza, Gwamanda, Muthwa, Mbulazi, Khulu, Zikode, Gawozi, Bheje, Nyathikazi, Mzazela, Shembe, Lobengula, Gasa, Mkhatshwa, Mawela, Nkomo, Ntokela.
Amanye walamagama agcina eyizibongo kanti amanye agcina engamagama nje.


Ziyatholakala izikibha ezinezithakazelo zakwa Khumalo! Fonela lenombolo: 061 868 5163 wenze i-oda lakho! No Whatsapp please.

t-shirt price: R200
Hoodie price: R400

Thola esakho isikibha, whatsapp kule nombolo: 061 868 5163

47 thoughts on “Abakwa Khumalo

 1. nkosy khuzwayo

  Sicela u mlando wabantu bakwa Khuzwayo sebephumile kwa Gumede

 2. mncedisi Khuamalo EMakhosini

  Sengathi uNyawose uvela kuMntungwa mangibuka mina not kuKhumalo as Khumalo he’s a son of Mntungwa…

 3. mncedisi Khuamalo EMakhosini

  Sengathi uNyawose uvela kuMntungwa mangibuka mina not kuKhumalo as Khumalo he’s a son of Mntungwa… Bt akesilindeleni we-T-MAN

  1. Ayanda Khumalo

   Can we have a community forum based on this Sendo approach

 4. Phelelani

  CELA UKWAZI UKUTHI KANTI ONYAWOSE AKUBONA YINI ABAKWAMTUNGWA na?

 5. Sunshine Njabulo

  ngicela ningipha izithakazelo zakwa mdluli nemvelaphi yakwa mdluli.
  Ngyabonga

 6. Siphindile Khuzwayo

  Ngicela ukwazi kabanzi ngesbongo sakithi (Khuzwayo) esephumile kwabo(Gumede) umlando kaKhuzwayo wona waqhubeka wathini? Ngyabonga.

  1. Alfred khumalo

   Bengisacela ningixhumanise nabantu bakwa Khumalo , ikhana ngithola manje ukuthi ngingowaka khumalo. My number is 0787965349

 7. Ayanda Khumalo

  ngicela ukwaz ukuthi njengoba ngiwu Khumalo angeke ngakwaz ukshadela kwa Mabaso?

 8. jabuh

  Mina ngingowaka Khumalo ngfisa ukwazi ukuty ingakanani inkinga njengoba ngithanda kwaNkosi Ndlangamandla.ngabe ubuhlobo bethu busondelene ngalendlela yokuty ngeke ngigane khona ngoba uma ubukisisa kahle kusho ukuty sihlobene sonke uthola isbongo othi wena asisona ishlobo sakho uthole ithakazelo ziyafana nezakho.like mina umama wami owakaLuthuli uMadlanduna uDondaa kanjan photo ngoba ngazi ukuty yithi oDonda please ngsizen

  1. job khumalo

   Job khumalo
   mntungwa bakwandlangamandla ngabakwa khumalo siyahlobana nabo asithaathani.

  2. job khumalo

   Thina bakwa khumalo asibathathi bakwa Nkosi ndlangamandla siyizihlobo

   1. Crenpa Maraule

    Mina iyangixaka lendaba ngoba ngazi uDlangamandla kunguMtolo ,kwaKumalo manje

 9. gugu

  ngicela ukubuza ukuth abakwa njoko ngabe bayahlobana yini nabakwa khumalo …ngoba thina sikhule kushiwo njalo…

 10. Skhu

  Ngicela izithakazelo zaka Malevu nomlando wakho ngicela ningisize

 11. Khetho

  Awukwazi ukuganwa kwa Mabaso ngoba umuntu wakini lowo. Uma ukwenza kuyohamba kuhambe kuvele umkhuhlane ezinganeni

 12. Robs Khumalo

  Cha sikhulu isizwe samaNtungwa. Kubalulekile sifundise abantwana bethu ukuze bazi ukuthi asibona abafokazane kanti futhi siyasithela nesibhaxu uma umuntu esicela.

 13. DB Gumede

  Kuyaye kungiphathe kabuhlungu ukuzwa umuntu ethakazela uGumede noma uQwabe noma uMnguni bese efaka u-“Khuzwayo”. Emlandweni, uKhuzwayo waxoshwa kwaQwabe, ngakho-ke awusoze wathakazela uQwabe nomuntu amxosha. UKhuzwayo yena uyzithakazela ngo-Qwabe.

  Ngiyababongela abakwaKHUMALO/MABASO/NKOSI ngemvelaphi yabo.

  1. Nkosinathi Khumalo

   Kawukho umehluko phakathi kuka Khumalo no Kumalo. U Kumalo uvezwe ukubhala kwabamhlophe emapasini noma kuma ID. Obabamkhulu ngoba bengaqondi ukuthi kufaneke kube no “h” ku Khumalo. Yinto eyenzekayo nanamhla lokhu yizinhlanga ezingakwazi ukubhala isiZulu.

 14. Thangithini khumalo

  Fr 30yrz ngingazazi kahle izithakazelo zakwaKhumalo ngyabonga boBheje,ngcela ihubo lakwakhumalo from Thangithini Khumalo Npg

 15. Cedric Shembe

  Khona lapho ngilahleka khona lana kuMzazelwa ozala uShembe ukuthi kanti Mayekiso noMalobe .UMalobela uyena owaba naMakhosikazi amaningi Waze wanikezwa iNkosikazi yakwa KuBheka .Owazala lendlu mina kwaShembe engiphuma ngaphansi kwayo .Abaningi abakamayekisa baseliSuthu akesiwezane lapho Mthithiya

 16. Cedric Shembe

  Mkhatshwa UZalwa kwaKhumalo .Bese ngithi uNxumalo noKhumalo bayazalwa ndawonye kodwa ngisafuna invelaphi .Ngoba yibo abakhela isifunda sakwaNongoma .Indaba yonakale Mangabe uLanga eseganwa uNtombazi ezala uZwide owabe esebiya ngamakhanda amadoda Kanti usezobulala uMashobane

 17. mduduzi Khumalo

  Ngiyasala lapha emlandweni angimuboni uBheje no Ndabezitha : Mduduzi Khumalo eMpungamhlophe

 18. Mina ngisacela izithakazelo zika donsa nhlanzi mtima mzomba sikhakhane.zthin ezinye?ungena kuphi umaphanga uvezi udlabathu plz m so so confused now

  1. syanda khumalo

   Aziphelele izithakazelo zakwa khumalo futhi asihlangani nalezi zibongo ogasa ka zikode ngoba kwaku ngamagama abantu no nkosi cha cha asihlangani thina sihlangana no mabaso,zwane kuphela for more infor u can contact me syanda khumalo 0638420481 ngwase nquthu min

 19. Mfanafuthi Zwane

  Ngicela ukubuza uZwane noKhumalo ngabe bahlobene na?

 20. Nokwanda Malevu

  Nami ngyafisa ukwazi ezakithi izithakazelo zakaMalevu mawkuthi uyakwaz ukuzibheka izithakazelo

 21. ngicela usizo zihlobo abadala kimi endlini yakwethu bathi singabakwaMabhena bathi ngokubana uMzilikazi ebuya lapha kweleZimbabwe okhokho bethu bazintshintsha bazithi ngoMangena.bengabe bekhona na abangakwazi ngoNdatshela,kumbe uBebela ngoba they were one of Strong ibutho likaMzilikazi laseMakhanda

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.