Find your Surnames Meaning, History, Origin & Clan Names

Izithakazelo Umlando Clan names Iziduko

Tag: Nkomo Page 1 of 3

Nkomo ® clan names. Nkomo Surname Meaning | Nkomo Origin. Nkomo History

Nkomo ® clan names. Nkomo Surname Meaning | Nkomo Origin. Nkomo History
The meaning, origin and history of the Nkomo surname is not listed.

This surname is prevalent in South Africa.

Click to add info about this surname
NKOMO CLAN

NKOMO MAZOTHO NGUBENI MAHLEWULA NTABA NKOMO KAYENGWAYO BAYIDL'BAYIDONSISANE

Nyathi Clan Praises

Iziduko: Nyathi OoNyathi. ooNgqila, ooNokhonza, ooNobudede, ooNongonyama, Nkomo ziyateketa

NKOMO CLAN

NKOMO

MAZOTHO

NGUBENI

MAHLEWULA NTABA

NKOMO KAYENGWAYO

BAYIDL’BAYIDONSISANE


Nkomo ® clan names. Nkomo Surname Meaning | Nkomo Origin. Nkomo History


Nkomo ® clan names. Nkomo Surname Meaning | Nkomo Origin. Nkomo HistoryThe meaning, origin and history of the Nkomo surname Read more


Nyathi Clan Praises


Iziduko: Nyathi OoNyathi. ooNgqila, ooNokhonza, ooNobudede, ooNongonyama, Nkomo ziyateketa

Nyathi Clan Praises

Iziduko: Nyathi

OoNyathi.

ooNgqila,

ooNokhonza,

ooNobudede,

ooNongonyama,

Nkomo ziyateketa


NKOMO CLAN


NKOMO MAZOTHO NGUBENI MAHLEWULA NTABA NKOMO KAYENGWAYO BAYIDL'BAYIDONSISANE


Nkomo | Nkomo Clan Names


Nkomo, Yengwayo, Mageza, Lajani, Vezi, Phaphe, Mahlabezulu, Nkundlande, Ngubeni, Golela Nina enala ukudla umlenze wakwaBulawayo Nathi ngumlenze wankomoni lo? Ubungekho Read more

Nkomo | Nkomo Clan Names

Nkomo,

Yengwayo,

Mageza,

Lajani,

Vezi,

Phaphe,

Mahlabezulu,

Nkundlande,

Ngubeni,

Golela Nina enala ukudla umlenze wakwaBulawayo

Nathi ngumlenze wankomoni lo?

Ubungekho yini owezinkomo zakithi eNgome!

Nkomo ebomvu eyavula inqaba ngezimpndo kwelaseNgome

Bantwana benkosi

Mantungwa amahle

More info: Isibongo sakwaNkomo sisodwa zwi, akulona iqiniso ukuthi kukhona oNkomo abaqhamuka eLesotho.


NKOMO CLAN


NKOMO MAZOTHO NGUBENI MAHLEWULA NTABA NKOMO KAYENGWAYO BAYIDL'BAYIDONSISANE


Nyathi Clan Praises


Iziduko: Nyathi OoNyathi. ooNgqila, ooNokhonza, ooNobudede, ooNongonyama, Nkomo ziyateketa

Ukuthwala ngeqoma

Ukuthwala ngeqoma

Kusho ukuthembela entweni

iqoma yinto eyakhiwa ngotshani obuqinile ukuze ikwazi ukuphatha okuthile, yakhiwe njengomphongolo…..isetshenziswa ukuphatha izipho intombi esuke izipha isoka layo ngenhloso yokuthi iyethembela kulo lelo soka ukuth lizomuphatha kahle

isibonelo: INingizimu Afrika ngiyithwele ngeqoma ngoba izobhekana neCongo


Izisho nezincazelo


Izisho----------nezincazelo 1.ukupheka inyama ngomhluzi wenye----ukuhlaba njalo 2.ukuncelisa umbele ofile-----ukukhohlisa 3.ukulala ngophondo--------ukuba sesimeni sokungakwazi ukuzisiza 4.ukuthwala-------ukuzazisa 5.ukuzizala------ukuzala ingane efana nawe. 6.ukulandela Read more


Izithakazelo zakwa-Dimba


Izithakazelo zakwa-Dimba Dukada, Fenya, Fanisa, Mabhalangozipho, Nkundlande, Mnguni!

Page 1 of 3

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: