clan names 💛 clan history 💯

izithakazelo

Tag: Nkomo Page 1 of 2

Nkomo Clan Names from Zimbabwe

Nkomo,
Yengwayo,
Nkundlande,
Qhude manikiniki,
Macaphunana,
Khuyane, Ndwandwe, Mzila awulandelwa owulandelayo uyazibambelela, Mantungwa amahle,

From zimbabwe

Izithakazelo zakwa Nkomo | Nkomo Clan

Nkomo,
Yengwayo,
Ngubeni,
Mageza,
Nkundlade,
Lanjani,
Vezi,
Phaphe,
Nyamyazidla,
Izinto ezingathi nkosi muntwini ngokuba zizi nkosi ngkwazo
Zalakwande-nje NgaMalandakazi.
Ukwanda Kwaliwa Ngu-Mthakathi.
Mlenzibomvu Yombili.
Masiza Owasiza Amadoda Empini KaZulu Zikhundla Zimbili Esokulala Nesoku- Thamela.
Mahlewula Ntaba Sgadiya.
Hloboluhle Oluntofontofo.
Skhumba Sehlula Abeshuki.
Ntungw’elihle Njengenqoshane.
Uvezi Akangakanani Ngoba Nasentendeni Yesandla Uyanela.
Omageza Ngobisi Abanye Begeza Ngamanzi.
Omageza Ngenhla Abafokazane Bephuza Ngezansi.
Onkala Kayibulawa Ngoba Yasiza Nakubo Osobotsheni.
Ubhaka Lwesizib’esimnyama Sakithi kwa Nkomo Esihlamba Amadoda Anonophale.
Ibind’elimnyama Ngomlomo Elithethwa Ngezi-NYEMBEZI. Ndlelazimhlophe Zehla Ngonokophela.
Mahlabezulu Ngokuhlaba Impi kaZulu Ngezansi.
Nkomo Ezibomvu Ezingakhonjwa Ngomunwe.
Nkomo Ezibomvu Ezavula Inqaba Ngezimpondo KwelaseNgome Zahamba. Bant’baningi Abahle Njenge Langa Liphuma.
Nina Abamhlophe Nange-NHLIZIYO Abangafanelwe Ukufa.
Nina BakoNkomo Zeza Nomungu Njengamabelebele.
Nina Abathi Bedla Bodwa Nina Nabe Nidla Ngokuhlanganyela.
Nkomo Ezidla Ekhaya Ezinye Zidla Entabeni !!

IZITHAKAZELO ZAKWA-NGUBENI

Ngubeni, Nkomo, Mtungwa, Mazotho, Mpindeni, Luvuno, Khethokhulu,

(1)MANTUGWA NIBAHLE NGOKUTHWALA UMSINGIZANE NGABE OWETHUSI NGABE NIYAWUDABULA
(2)INDLONDLO EYADLA UBULONGWE YALIBALA,
(3)INTOTHOVIYANE EYENZA UBUQILI YATHI IBELETHE UMFAZI KANTI IBELETHE INDODA
(4) AMAYENGAYENGANE KANDABA, AYENGA UMUNTU AMUDLA NGENDABA
(5) AYENGA USIBHEBHU NOMAPHITHA KAZULU BEHLEZI ENQOTSHANE(Inqotshane kwakuyintaba base bakha ilokishi khona belu ePiet retief saneiI
NB: ABAKWA NGUBENI NGOBUNINGI BABO BADABUKA ENQUTHU BAYE BAFIKA E-PIET RETIEF, NEWCASTLE
BEHLELA NAKWEZINYE IZINDAWO NJENGASE DENNILTON KANTI ABANYE ONGUBENI BAZIBIZA NGUBENI,
NKOMO, YEYESA !!

Izithakazelo zakwa Ntlangeni Clan Names

Ntlangeni
Nkomo
Yengwayo
Mntungwa
Rhaberhu
Magajana
Marhewula ntaba
Nzipho zimnyama kuqwayana
Golela
Ngelengele
Hlubi
Masikana
Nkonjane ebhabhe mafini !
Nina eningabizi mntu ngankosi ngoba nizinkosi ngokwenu !
Malinga
Mkhonto ozilolayo !! 🙌🏾🙌🏾

Nkomo ® clan names. Nkomo Surname Meaning 😍 Nkomo Origin. Nkomo History

Nkomo ® clan names. Nkomo Surname Meaning 😍 Nkomo Origin. Nkomo History
The meaning, origin and history of the Nkomo surname is not listed.

This surname is prevalent in South Africa.

Click to add info about this surname

Izithakazelo zakwa Ntlangeni Clan Names

Ntlangeni Clan Names
Ntlangeni, Nkomo, Mafinya ngolimi, Rhaberhu, Magajana, Marhewula ntaba, Nzipho zimnyama kuqwayana, Golela, Malinga, Wena owalinga ukpheka inkomo ngebhodo likanopotyi, Sqwabana, Nkumbuzo, Masikana, Mkhonto ozilolayo, Yengwayo, Mntungwa !

NKOMO CLAN

NKOMO

MAZOTHO

NGUBENI

MAHLEWULA NTABA

NKOMO KAYENGWAYO

BAYIDL’BAYIDONSISANE

Nyathi Clan Praises

Iziduko: Nyathi

OoNyathi.

ooNgqila,

ooNokhonza,

ooNobudede,

ooNongonyama,

Nkomo ziyateketa

Nkomo 😍 Nkomo Clan Names

Nkomo,

Yengwayo,

Mageza,

Lajani,

Vezi,

Phaphe,

Mahlabezulu,

Nkundlande,

Ngubeni,

Golela Nina enala ukudla umlenze wakwaBulawayo

Nathi ngumlenze wankomoni lo?

Ubungekho yini owezinkomo zakithi eNgome!

Nkomo ebomvu eyavula inqaba ngezimpndo kwelaseNgome

Bantwana benkosi

Mantungwa amahle

The follwing line was added by a guest contributor : “Isibongo sakwaNkomo sisodwa zwi, akulona iqiniso ukuthi kukhona oNkomo abaqhamuka eLesotho.”
(The owner of the blog could not verify this statement – please comment below if you are a Nkomo from Lesotho)

Nkalanga Clan Names & History

Nkalanga,
Ngobe,
Nyangambili,
Shlanguskhulu,
Khathide,
Ziyane,
Repinga !

Page 1 of 2

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: