Surname Meaning, History, Clan Names & Latest News

Izithakazelo🔥Umlando💙Clan names💯Iziduko🙌🏾

Month: Feb 2016 Page 1 of 6

iNkosi Yokuqala eYaphatha uMhlaba Kwakuyindoda eNsundu uNimrod

uNimrod Kwakuyindodana kaKush. iGama elithi Kush lisho ukuthi ‘Ngimnyama’, phecelezi ‘Black’.
Indaba yakhe idume kakhulu eBhayibhelini. Kwakuyindoda eyayi nkosi eyahlanganisa bonke abantu ukuba bakhe isakhiwo esifika ezulwini.

uNkulunkulu wabheka isakhiwo wase ebona ukuthi abantu bazophumelela ukwenza lento abayifisayo. uNkulunkulu wehla waphambanisa ulwimi lwabo ukuze bangekwani. Waphela ke umsebenzi wokulakha lelo bhilidi. Akwaziwa ukuthi uNkulunkulu wawuphazamiselani lowo msebenzi.

uNimrod kwakuyiqhawe, kuyindoda eyayinombono ophakeme kakhulu.

IMPHI YASEMHULUHULU
IMPHI YASEMHULUHULU

IMPHI YASEMHULUHULUTive lensundvu betitsi lapho tifelwe yinkhosi yato noma ngulomkhulu bese tiphuma imphi tiohlasela letinye Read more

Umlando wabantu bakwaZwide 😍 Izithakazelo zakwaZwide
Umlando wabantu bakwaZwide 😍 Izithakazelo zakwaZwide

Izithakazelo zakwaZwideMkhatshwaZwide kaLanga!Soshangase kSothandoseNdwandwe waseGudunkomoNina bakaMnemeNina bakaMashesh’ afike kuMashobanaNina bakwaNkokhel’ abantuBehlatshwa njengezinkomoUNozinyang engafikiNina bakaNonhongozaMnguni ongafiki Read more

Mansa Musa Indoda yase-Mali eAfrika

Mansa Musa

Lena indoda eyayicebe ukudlula bonke abantu emhlabeni ngaphandle kuka-Solomoni.
Futhi nakulesi sikhathi esiphila kuso akekho ocebe njengaye.  Izimali ezishisiwe zika-Bill Gates no Warren Buffett zihlanganisiwe ngeke zilinganiswe ne ncebo kaMansa Musa.

uMansa Musa kwaku yindoda yase Mali eAfrika. Incebo yakhe yonke isiphelele yayibalelwa ku $400 billion.

Inkosi yakwaMandlakazi uZibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama
Inkosi yakwaMandlakazi uZibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama

Inkosi yakwaMandlakazi uZibhebhu kaMaphitha kaSojiyisa kaJama, enomunye wa makhosikazi akhe. UZIBHEBHU wayengowakwaZulu isibongo owabamba elikhulu Read more

History: Khumalo
History: Khumalo

History: Khumalo / Umlando wabantu bakwaKhumaloNjengoba abantu bakwaKhumalo bephuma kuKhumalo obengumnewabo kaMabaso, bezalwa nguMntungwa onguMbulazi, Read more

Indlovukazi Yase-Sheba – eTopiya

Indlovukazi Yase-Sheba

UMLANDO uthi uSolomoni kwakuyindoda eyayi nokuhlakanipha okukhulu emhlabeni wonke, wayethandana neNdlovukazi yase-Sheba, eTopiya (Ethopia). Lobu bufakazi bulotshwe eBhayibhelini Amakhosi okuqala 10:1 (1 Kings 10:1).


isipho se golide iNdlovukazi eyasinikeza inkosi uSolomoni

Indlovukazi yaseSheba ayifikanga ilambatha enkosini, yafika nomnotho waseAfrika ngengoba kulotshiwe: “yanika inkosi amathalenta egolide ayikhulu namashumi amabili, namafutha ebhalsamu amaningi kakhulu, namatshe ayigugu; futhi ayengakaze abe khona amafutha ebhalsamu anjengalawo indlovukazi yaseSheba eyawanika iNkosi uSolomoni.”

Nanka namafutha enani elikhulu ayeyi-sipho 

Sisazoqhubeka sikhulume ngomlando wethu sizwe esinsundu. Kuningi okwafihla ondlebe zikhanya ilanga okumele sikuveze kuphumele obala.

INSIMI AYINAMMBILA
INSIMI AYINAMMBILA

INSIMI AYINAMMBILANgesintfu insimi nensimi inemniyo. Ngumniyo longena ensimini yakhe ahlanyele ummbila wakhe. Uma wena ungene Read more

Izithakazelo nomlando wakwaShongwe
Izithakazelo nomlando wakwaShongwe

Izithakazelo nomlando wakwaShongweAbantu bakwaShongwe bangabeNtungwa baseMbo ngokwezigaba zabaNguni.Imvelaphi yabo ixhumene neyakwaDlamini, Shabalala , Kunene , Read more

Page 1 of 6

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: