clan names πŸ’› clan history πŸ’―

izithakazelo

Month: September 2022 Page 1 of 9

AmaBhaca Origins; Bhaca History

AmaBhaca are descendants of Lufulwenja kaZulu who was the son of Zulu KaMalandela, he lived in present day Pongola KwaZulu. Because of this link, King Madzikane kaZulu actually saw King Shaka Zulu as his relative. Which is the one why he refused to fight King Shaka. He decided to flee south instead to present day Eastern Cape.

Last names such as Makaula, Ncaphayi, Diko, Sogoni, Mpongoma and Dabula are all Bhaca royal surnames who have same clan names like.

β€œOoZulu, OKhalimeshe, oNofisa…”

At its peak, AmaBhaca Kingdom ruled the lands stretching from Mount Frere to Mzimkhulu and some parts of Xopo. The towns of Mount Frere and Mzimkhulu even share village names. I was amazed by this really.

Such rich history bakwethu!, how i wish we would revive this Kingdom.

Cabashe clan names iziduko

Amampehle Oocabashe origin

Mpehle : Cabashe, Dikane, uVete, Notyedo, Goc’ iNyonga, Masila, Nkomo z’bomvu (Mpodomise clan name)

They came from East of Central Africa around the Lake Tanganyika. They are the decendents of Chief Sibiside, and the son of Sibiside was Njanya. Njanya gave birth to two twins Mpondomise (the first/elder twin) and Mpondo (the second twin). Mpondo is the twin who gave birth to (Amampondo clan such as Faku, Nyawuza etc).
After Mpondomise and Mpondo Njanya gave birth to Xesiba β€œimfusi” (a person who is born after twins in Xhosa is called imfusi).
Mpondomise gave birth to Ntose and Ntose had three wives, the first wife gave birth to Cwera (from whom Amacwera originated), the second wife gave birth to Mpinga ( from whom the whole clan of Amampinga originated.

Quphe Clan names, Quphe Surname

If you know Quphe Clan names, please add them in the comments below or click this button + ADD CLAN NAMES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.

Njiyela Clan History, Umlando wakwaNjiyela

ONjiyela ODlabazani ozibaya zenkomo obhuluphuthi onyongo yendlovu omshubani omshubani omabheshu anqondo mageza ngobisi abanye begeza ngamanzi ohlathi abaveza umakhoti. Sibala Umsewu
Ukhethwa
Umngcwaba
Umajava
Ungudle
Atc isizukulwane sasobholo owayeyimpondo akhe endaweni yasentlezi ekhe nomngani wakhe omkhulu ubhengu so bathi besahlezi kwaba nezimpi abazilwa ubhengu NoNjiyela mabesempini enhlezi wase uyashona uBhengu Usobholo ke wakhetha ukuthutha lapho waya emzimkhulu endaweni yasemambhulwini wafike wakha khona mase akhile waqamba umfula wathi ubhengu okuwukuthi umuntu wakaNjiyela akawuweli umfula wakaBhengu.

Izithakazelo zakwa Malwane Clan Names

Malwane πŸ’›
Nkundlande
Sindlodlo
Mathumane, abathumana bodwa izingane zikhona
Jojwayo
Somthondose
Ntundabebhekene
S’bamba Ka-Nhlabathi
Thulele ! πŸ™ŒπŸ™ŒπŸ™Œ

Amazotsho Clans & origin πŸ‘‘

Amazotsho, ooSuthu, Valela, Ntmonde, Skolpadi, Noyhiyhiyhi, Malandelwa πŸ™Œ

Amazotsho migrations (according to a blog user in South Africa)

Basuka embindini weAfrika and went to kwaZulu, and then basuka Kwa Zulu benyuka Baya emazantsi we Zimbabwe, bemka eZimbabwe Baya e Lesotho, Bafuduka Baya eTarkastad which is why Amazotsho amaninzi ekwilali zakumneno we Nciba.

Izithakazalo zakwaBenya Clan Names Umlando

Benya Clan Names πŸ‘‘
Benya πŸ’›, Maduli, Ngogo zabantu, Mabhincela esangweni , abanye bebhincela endlin, Mbovu , somahhashi , Nyoni emnyama esidwa isisila sayo unomasikisiki, Bhongoza omhlophe , Mpukane ephandana nabaqhungayo !! πŸ™ŒπŸ™Œ

Mbara Clan Names πŸ‘‘

Mbara mahobo mpofu ene mpondo, nyoka emnya I andi sizibi. Mbara omnya nenjazakhee. Bhukhwana, thope le silo !! πŸ™Œ

Shekwa clans πŸ™Œ

Shekwa
Sibane
Sibane elikhulu
Mahenhle…atidli lutho
Asemakhunjenii πŸ™ŒπŸ™ŒπŸ™Œ

Masephula Clan names

Masephula Clan names: if you know Masephula Clan names, please write them in the comments below or click this button + ADD CLAN NAMES

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

.

Page 1 of 9

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: