clan names 💙 clan history 💯

izithakazelo

Abakwa Mthethwa

Abantua bakwa Mthethwa bangama Lala-Nguni bazinze ezindaweni zako Mpangeni nase Mtubatuba, Showe, Richards Bay. Inkosi yabo eyaduma kakhulu u Godongwane owagcinwa ebizwa ngo Dingiswayo. Nguye owamukela uShaka futhi wamfundisa namacebo okulwa. Isizwe sakwa Zulu sabe singaphansi kwesizwe sakwa Mthethwa ngeminyaka yo 1700.
Nanka amakhosi aziwayo akwa Mthethwa ngo:

1753———-Xaba
1771———-Madago
1789———-Khali
1807———-Jobe
1816———-Mawewe
1818———-Godongwane/Dingiswayo
1824———-Somveli
Ukusuka lapho babe sebengena ngaphansi kombuso wesizwe sakwa Zulu emva kokuba uShaka esisimamisile.

Izibongo zakwa Mthethwa

Nyambose, Xaba, Jobe, Magaga, Thulisa, Nkonyane ye Nkosi, Hlangalezwe, Dingiswayo, Madagu, Nkomo, Khubaze, Khali, Magezangobisi, Nzimezimnyama, Geza, Jakada, Maphoswa, Mazilwa, Mbolwane, Shwabade, Nonkosi, Mlandela…


More information is available on our YouTube channel


Previous

Abakwa Dlamini

Next

Nkosi Ndlangamandla

99 Comments

 1. KaiiKollections

  Anginakho okuningi ngilana ngizobonga imphatho kaMfolozi emnyama ustayela Mthethwa

 2. lethukuthula mthethwa

  sanbona mina i only know little about the mthethwa nation i would love it guys if you can help me about the clan names of our surname i really know little thank you

  dingiswayo for life

 3. YAKOBE MBEWE

  I DO APPRECIATE THE FACT THAT WE ALL WANT TO KNOW OUR ROOTS. HERE IS THE STARTING POINT LET US RESEARCH ON ALL CLANS THAT MAKE THE MTHETHWA CLAN. THE LITTLE INFORMATION THUS LEFT CAN BE SALVAGED AND MAKE UP THE PIECES TO THE WHOLE CLAN TUMBLE INTO PLACE.

  NYAMBOSE FOR LIFE

  • Msizi Mthethwa

   Bonyambose , ngiyakhuleka komavela , ngicela ukwazi ukuthi njengoba ngizalwa kwaMthethwa ngingathatha yini kwaJobe onguSithole.

   • Jabulani Mthethwa ka Shangane

    Yebo

 4. Zweli Mtetwa Zweli Mtetwa

  Bo Dingiswayo! Nyambose! Awuve umuhle umbuzo bo.. Ubani impela I nkosi yakithi.. Thina imvelaphi yethu iseMkhondo(piet retief) kuhle impela ukwazana sixjumaneni impela. Ikakhulukazi sibaningi eGoli kodwa asazani impela.. Akwande bo Jobe

 5. MLONDI

  Can a Mthethwa person marry a person wakaJobe??

 6. Thulani Ngwazi

  Sanibonani ngicela ningisize ngifisa ukwazi ukuthi uhlangana kuphi or kanjani u Ngwazi no Mthethwa. Mina ngingu Ngwazi uma ngithakazela ngibiza I Mthethwa Nyambose Dingiswayo njalonjalo. Ngizocela ningazise imvelaphi Ka Ngwazi nokuhlangana kwakhe no Mthethwa. Ngiyabonga

  • Ayanda

   Ngicela ningi siza nge zithakazelo Zika Ngwazi

 7. Nhlanhla

  Mina ngiwakwa Mthethwa Talent Nhlanhla kepha angazi kahle ngifisa sengathi abakwaMthethwa bahlangane sizothola imvelaphi yethu

 8. YAKOBE MBEWE

  mine isn’t a comment but would like your assistance I am Nyoni from Ntcheu Malawi under Chief Zintonga Gomani Maseko. I understand I am originally a Mthethwa who flea from Shaka. Can someone expand or dismiss the notion. I need to know.

  • Sokholo Mthethwa

   As a member of the Mthethwa clan in Zimbabwe I have often heard some people of the Nyoni surname say that they connected somehow to Mthethwa people. So I am interested in the reply to Yakobe Mbewe.

   • The Mthethwa people are actually not a bloodline but a nation that came from Tete in Mozambique, (thus the name Mthethwa and is the reason why most Xhosas say they Thetha – it is true for all nations, we call ourselves by the words we use to say talk = khuluma = Makhulu or Khumalo – showing that Zulu-dialect was drawn from the Khumalo clan in KwaNongoma etc.) made up mostly of people of BaSotho origin. Or should I say Sotobe of the Subiya/Sibiya who ruled most of Southern Africa during the younger years of King Shaka. King Shaka was directly descended from the Subiya since his grandmother was Queen Mthaniya, daughter of Manyelela (called Nyewera or Nyerere or Nzhelele or Njelele or Jiyane or Njiyela) of the Sibiya. Sibiya is called Tsibela amongst the Koena or Sibuyi (Thonga-Mozambique), Valambya/Nambya in Moz-Zim-Zambia, also, Subiya (Zambia), Mbuyazi or Sebole/Sebone (amongst Sothos, to name a few. The Free State where some Nigerian and other Ngoni tribes come from were called Kwararafa or Kororofa or Subiya Kingdom prior to establishment of King Shaka’s Kingdom.

    The rulers of Sibiya were called Ngobe or Gombe or Nkomo or Khomo (meaning cow) or Ncube or Bhengu form which the BeNguni or Mbinguni (Swahili meaning Heaven) or Zulu. Also called Ngubeni or Ngobeni or Ncubeni or Nkomoni or KaNkomo.

    Amongst the Mthethwa nation are Mofokeng and all the Moloisane or Valoi or Gwambe – what we Zulus call Qwabe or Mugabe or Mgabhi or Macambi or Gcwabe or Mncwabe or Majola – all who rule over the nation called Godo or Mkhonto or Ndongo or Ndonga or Tlokwa or Thonga or Tungwa or Ndzau or Ndau or Ndyao or Nyawo or Yao or Mlawu or Malawi or Shabalala or Nxamalala or Ngxabalala and the other part is Ngwane or Khumalo or Mukuyu or Khulu or Khuluma or Nxumalo or Xulu or Xolo or Zulu or Sulu, thus the name Godongwane = Shabalala-Zulu. That is who he was overall ruler of. I am not talking about Zulu as a tribe but as a nation. They are also known as Zwane. Most of their Kings are from the Zwane clan. (P.S. The Chewa are actually Shabalala, same as Mozambican Tongas).

    Lastly, you can translate the praise names to simply Malawian surnames e.g . Nyambose = Zgambo/Ziyambo, Geza = Zagwe or MoZAmbiQUE or Mageda or Makheda or Makhedama = Mkhonto or Shabalala or Mhlongo or Songo or Zungu or Mhlungu or Zongo. Mpanza = Mbadza-Kongo, Manguzi or Gubazi or Gussi (from Kenya, along with other Kenyan tribes of eMbu/eMbo, Kamba, Ahikuyu (KaKhumalo/Cebekhulu/Macingwane or Kekane) or Kikuyu, Meru (Mau or Mbau or Mbalo or Phalo – Sibiya clan who bore the Kunene or Right-hand House or Benjamin or Dlamini) and Luhya or Malua or Malangu or Makua or Gwambe or Qwabe who are regarded as the same as Zulu in Zululand. These are the tribes that make up people from Tete Mozambique who make up the whole of South and Southern Africa now. The current Ndiweni clan of Zimbabwe-Khumalo come from the Mthethwa clan. They were called Mdletshe who also Linate themselves with Ngomane – which is also called Hhiya kwabaNane or Himyar or Njomane or Magemane in Zululand. It is also called Zwane as Ndiweni is a so n of Zwane and a brother to Mdolomba = Ndonga = Shabalala = Cebekhulu = Kikuyu or KaKhumalo and Mangwe or Masilo or MaZulu or Mageba or Kamba.

    Just tying this up with the rest of the continent. We came from East and West Africa but we are the same people.

    I hope this answers your question.

   • Jabulani Mthethwa ka Shangane

    I think people who went to Zimbabwe ran there during the rein of Myandeya not Shaka.

 9. Makhosi

  Sanbona, mina ngigane kwaMthethwa. Ngcela ningicacisele ngabe uKhubase okanye Khubaze?

  • Nhlanhla Phillip Mthethwa

   Hello Makhosi. Ngokwazi kwami u Khubase hhayi uKhubaze. Ngatshelwa wubaba wami owayezelwe ngo 1896.

 10. Mantsho Mthethwa

  I wish i can know more about the Mthethwa history.

  • Munanga Zgambo

   So does it mean my Zgambo surname is of Nguni origins or what?

 11. Mangaliso

  Qela ningisize ngesakwa Ntshakala ngiyabona siyavela kwa Mthethwa. U Ntshakala uthakazelwa athiweni yena?

 12. Yakobe

  I am a Nyoni from LiZulu in Malawi but based in Zimbabwe. I am told we went to LiZulu under the Chieftainship KaZintonga Maseko. Can i be enlighten on the events that took place.

 13. siboniso

  Konke lokhu okushiwo ngenhla ngo Xaba kwenzeka emvakokuthi esephumile eMasimangweni.

  • Mfundo Ngwazi

   Ngicela nje ukubingelela kubobonke onyambose bese ngibuza ngo-Ngwazi ukuthi waqhamuka kanjani wona ngobo izithakazelo zonke zizodwa, ongangichazela nje ngingabonga kakhulu

 14. siboniso

  UXaba uphuma kithi kwa Msimango as far as i know kwabakhona ingxabano emndenini idalwa nguye uxaba kwaze kwathiwa umxabanisi wagcina exoshiwe wayovusa indlu yakhe ingakho naye ezibiza ngo Nonkosi,mlotshwa okuyithi labo oThabizolo abalala bethabile bavuka bengathabanga

 15. Sabelo Mthethwa

  Cha ngiyabonga mina nami sengazi okuningi

 16. Nhlanhla

  Eyi mina ngyadideka ngowaka Mpanza but ngithanda kaMthethwa manje ngyathola kuthi saphuma khona nathi kanye noMasondo angsazi ke manje sengithanda umfwethu noma cha senganyamezela ngithule kodwa nembeza yangidla

  • Mthembeni

   UMpanza ungomunye wamadodana kaMthethwa.

 17. Remington

  Ngithanda ukwazi ngemvelo yami.kudala sibizwa ngesibongo esingasiso.kanti osidabulayo unowakomthethwa.wabaleka Ngenxa yezimpi Ngesikhathi sabo dingiswayo. Thina singabe 4rh genaration.
  Check my eme

 18. Khetho Mthethwa

  Ca kona kuhle ukubonisa ngokuhlephulelana imvelaphi yethu. Mina ngingu Mthethwa, ngiyafisa ukwazi ukuthi ngubani inkosi yakwa Mthethwa njengamanje nokuthi kuxhunyanwa kanjani nabasebukhosini bakaMthethwa. Tx khetho

  • Zweli Mtetwa Zweli Mtetwa

   Bo Dingiswayo! Nyambose! Awuve umuhle umbuzo bo.. Ubani impela I nkosi yakithi.. Thina imvelaphi yethu iseMkhondo(piet retief) kuhle impela ukwazana sixjumaneni impela. Ikakhulukazi sibaningi eGoli kodwa asazani impela.. Akwande bo Jobe

 19. Kholisile Dingiswayo

  Manyambose amahle, ndiyavuya ukuba ideyavela iinto efana nale kuthethwa ngayo apha. Thina sesaqala singo Dingiswayo phaa eNqamakwe ukudibana kanye ngoAugust ngomlando wokwakha ikhakha lethu. Oku kuchumekeke kwizinto ezifana neTourist Atraction sites, amakhambi wesintu, ukwakha iindlela nezikole, unyusa ibursary scheme ngaphantsi kwe Dingiswayo Dynasty Foundation.
  Inhloso yakonke sikwenzayo kukwakha nokuqokelela isidima sethu singabantu namakhosi angasenawo umhlaba. Umanyano lwethu sisonke, kulo lonke izwe le Africa kubaluleke kakhulu ikakhulukazi ngalamaxhesha siphila kuwo. Makungabi iinto yomtu ngamnye noma leyizo thandabuzana nokuthi ubani uthetha uluphi ulwimi okanye ubani umdala kwabanye ngokuzalwa. Makube iinto exhomekeke ekwakheni!

  Phambile Manyambose Amahle!

 20. Zandile

  Mina ngingowaka Ntshakala ngazi ukuth singabakwa Mthethwa kodwa asbalwa cela ongachaza plz

  • Sakhile Mthethwa

   Dadewethu, nizinze kuphi? Aziphelele lezizibongo ngoba ngisho oMasondo ababalwanga kanti labo abakithi ngqo.

   • Nompilo

    yebo khona kunjalo kuyashoda impela. ODingiswayo abakhulu

 21. Mondly nqothela xaba

  Hy ngiyezwa kuthiwa umthethwa noxaba bahlobone ngenzenjani mina ngithanda khona kodingiswayo ngenzenjani ngempela ngiphushe? Noma ngishiye?

 22. Sihle

  Ngicela ukwazi ngezithakazelo zakwa Jobe nomlando wabo

 23. Nelisiwe Mthethwa

  Inkosi umuntu uyogcina esethatha ekhaya uma kuhlangana izibongo kangaka. Siyabonga bo Nkonyane yeNkosi…!

 24. Mr Siphiwe Mthethwa 96062484
  Oyengweni kwama phuma zi hlalisa endaweni uklini

 25. Ai engathi ngifunda lukhulu…oMthethwa angithi kuthi uGagane lokubathiya olubathiya esibunjini baxangase?

 26. Thulani

  Sizani bo Nyambose, mina nginokudideka. uhlanganaphi u Ngwazi no Mthethwa ngiyayibona le ka Cele angikayizwa kahle nayo ngoba uma ngithakazela ngiqala ngo Mthethwa ngihlike njalo ko Nyambose no Dingiswayo njalo njalo

 27. Enhler Dingiswayo

  Aybo umkhulu wami wayenokuthi “lwandle kaluwelwa zinkonjane ezimaphikophiko ” uma esho izithakazeli zaka Mthethwa

  • Lindokuhle mthethwa

   Bomthethwa I confused about mthethw and masondo coz my grandfather wayethandwa kwamasondo in other words mamjoji 4rm lindo mthethw.plz help me guyz

 28. siyabonga mthethwa

  ngiyabonga bonyambose noma bengingazazi ngomlando wami,sengathi singawudlulisela kusizukulwane.siqhubeke nawo singazikhohlwa…ngiyabonga ….sengathi kungenziwa umkhosi wonyambose siye elibeni lika dingiswayo

 29. ngicela onolwazi lokuthi kwakungobani amadoda ka Khali lapha kwaMthethwa angitshele seliyahlanganisa lolwazi engilifunayo

  • Zama

   Amadodana kaKhali/ Khayi oJobe, Shangane, Nqola noMbikwane

 30. sphesihle

  ngeqela ningiphe izithakazelo zakwa Xaba plz ngiyaqela

 31. Maize Gcina Mthethwa

  Ngiyabingelela Kini bo- Nyambose , kuyinjabulo ukuthola Lolu Lwazi ngesibongo sakwethu. Bengicela ongangichazela ngezinye izibongo ezihlobene nabakwaMthethwa.ngicela ningiphendule ku e-mail.

 32. tholumusa masondo

  bo mthethwa bo nyambose bo dingswayo ninjan kodwa ?

 33. Bomba

  Soshangaan is not part of the tsonga people, he found the peace loving people in Mozambique he tried to conquer them but failed and he and his descendants claim to have conquered them even to this day they are still claiming and the Tsongas are saying no. he and his descendants are Shangaans and not that that he did not defeat, in Mozambique they remain Thonga, Rhonga, Tswa, xika, Ndzawu, chopi etc in South Africa they are vatsonga.

 34. Bomba

  the truth about Manukosi(Soshangaani) has not been told, people still say he defeated very tribe in Mozambique and that is not true, it is all his descendant living in Mozambique, Limpopo, Mpumalanga, Swaziland, and Zimbabwe there are also tsonga people in northern kzn, amathonga who are classified as zulus today,

 35. Mnu Bhekani Francis Masondo

  ngangibuzile mathethwa ukuthi kwakungubani igama lokuzalwa likamasondo,ngoba wethiwa sekhulile ukuthi ungumasondo,ngingakuthokozela ukutholelwa lololwazi.

 36. Thandazani Mtetwa

  Ngnokujabula okukhulu ngokuhlangana nani zhlobo kanye lokhuthola izthakazelo zonke lezi..Plz forget not that bakhona abahamba noMzilikazi to the North. How we wish to be part of the great clan of Dingiswayo that side

 37. Sabelo Mthethwa

  BaThethwa Ukhona yini uNtinde kwaMthethwa?

  • lamlani

   Ya ukhona uNtinde but akayena ukhokho wethu sonke uvela emakhehleni angako vryheid,swart umfolozi bath bangabakaNtinde, coz thina singabakaMashibe!

 38. Mina engingakuphawula ukuthi asinalo ulwazi olugcwele kahle ngoba baningi abantu abahlobene noMthethwa .ngoba uMthethwa bekuyisizwe esikhulu kakhulu . Ngoba abanye bathi uCele waxebuka kuMthethwa kodwa uCele akamuphathi uMthethwa ezithakazelweni. Lento ithi sonke sihlobeni kulelize umuntu bakashele noma ikuphi ashiye lapho kuyisibongo fana kuphela ,nina nibona kanjani BoDingiswayo ?

  • Thulani

   Thami, siza kucwaningo lwakho ithini imvelaphi ka Ngwazi nobudlelwane bakhe no Mthethwa, ngiyayizwa le eka Cele kodwa sengathi ayiphelele kukhona la kushoda khona. Siza mfowethu. thina satshelwa ukuthi sabakwa MTHETHWA.

  • Mqo

   Yebo uCele owakwaMthethwa kodwa wacela ukphuma inxiwa, kuthiwa wayesekhishwa ngeslwane.

 39. Phindile

  Please people ukhona umuntu onomlando yakwaNyaba kuyiqiniso ukuthi abakwaMthethwa

 40. mthethwa siboniso

  This is a good site. I grew up in Mpumalanga in my mother,s family. Bengazi ukuthi mthethwa nyambose jobe masondo. But now you have widened my knowledge on my background

 41. mukelo mthethwa

  mina ngingowakwaMTHETHWA ngixakekile impela ukuthi sihlobene kanjan noXABA futhi nje ngiqomekhona

 42. i like ths site bodade we2u nani bafw2 mina ngwaka masondo ngcela ukubuza la ekthenini kungabe ngvumelekile yn ukuthanda noma ukutha kwa jobe ngoba manje sengthola ukuxakeka u jobe ilokhu engenile ezithakazelweni zako Nyambose

  • Nduduzo Mthethwa

   Noshwila ngabe yimuphi uJobe.Owakwamthethwa UJobe KaKhaye bese kubakhona uJobe wakwaSithole yena okunguJobe KaMatshana. Ngabe lona okwakho uJobe bani?

 43. Phumlan

  Zonke dadewe2 ngokomlando wakwa mthethwa kukhomba khon ukt nihlobene uma ubheka nje ngokwamakhosi aphuma ngaphans kwesibongo sakwa mthethwa

 44. ssivikele

  Yebo lapho koDingiswayo , ngbongukwaz Noma ngithandana Nomunt wakwanxele khoninkinga lapho????

 45. nkunzi

  angazi muzi wakithi ukuthi ingoba iqiniso lingasekho noma sesaba ipolitiki , uma singalikhulumi elithi izwe ngobuningi nobukhosi obuka Godongwane . siwufundelani umlando uma sisaba iqiniso ? asingavumi ukudukiswa ipolitiki.

 46. sanele

  Mina ngingowakwamthethwa ngithandana nomanyambose

 47. Nolitha Mbobo

  Cha mina angkaneli mpela.uXaba akaphele laa…uLinda,usjekula ,usjinkolo kusaqhubeka nje..from Nolitha Mbobo maxaba

 48. lamlani mthethwa

  YA NGYAJABULA UKUTHOLA LENGOSI YENDABUKO YAKONYAMBOSE. PLEASE LABO ASEBETHANDANE NABANTU ABASONDELENE NABO NGOKWEZITHAKAZELO AKUNANKINGA KUYELANA NECLAN YABOMKHULU LAPHO NGAKINI NANGOMNDENI WALAPHO UKUTHI WONA UHLONIPHA KAKHULU ZIPHI IBONGO, COZ IF I DISCOVER ITHAKAZELO KWAKUNGAMAGAMA OKHOKHO BETHU AND ZIYAFANA FUTHI. MINA NGAKITHI SIHLONIPHA KAKHULU UMASONDO BUT KWENYE INDAWO USUYATHOLA UMASONDO ESETHATHE KWAMTHETHWA OKUBUKEKA KWESABISA, ( OKUNYE ANGITHI NGTHOLA IBONGO SEZININGI ENGISONDELE KUZO KODWA ABAZALI NEMINDEN YETHU ABANGAZAZI) UMDUNGE,UMBAMBO,UXABA,UMASONDO,UMPANZA NEZINYE! @ into exakayo sekukhona izibongo ezibizwa ngezithakazelo sekukhona abantu bakwaNYAMBOSE ONGAZI UNYAMBOSE WAKOBANI!

  • lamlani mthethwa

   And realy, noMpanza,mdletshe,chiliza bonke bangoNyambose!

  • Remington

   Ngicela ukwazi. My great great grandfather fled across the border of Limpopo. He changed his username because he feared that could follow and kill him. It was in 1700 or somewhere there.He was a leader of the regiment. We hear that he killed one of the royal family because of a woman.we as his descendants would like to connect with the Mthethwas. We of the 4th generation.Help us to regain the right surname.

 49. Bongani Mthethwa

  Plz lendaba ibalulekile ake siyixoxeni ku whtsapp baf2 nami angwazi kahle lomlando jst make a group my #0715677020

 50. Sabelo Mthethwa

  Ngiyabingelela.
  Mina ngicela ukwazi amadodana kaKhali ukuthi kwakungu Jobe nobani?

 51. Anne!

  Nope Zonke qhubeka nje nomuntu wakho coz from ithakazelo zakwaXaba asnayo intehlangana noMthethwa as far as I know…. Nam ngumaxaba othanda kamthethwa and neke ngyeke jux coz of dic

 52. Ngicela ukwazi ngemvelaphi yakwa thango

 53. Ngicela ningisize ngemvelaphi yabantu bakwa thango

 54. siyabonga mmm ngyasithand sibongo Sam ukuthola umlando wasp to me means a lot

 55. mxolisi

  nxele yahlangana no masondo engikwaziyo mina

 56. Velile

  Ngyabonga kuning ekusamele ngikwazi ngesbongo sakwa mthethwa

 57. sizwe

  UCele, uMbambo noNxele bayahlangana noMthethwa kanjani

 58. nhlanhla shongwe

  mina ngicela ningisize ngezithakazelo zami zakwashongwe abomcusi,angisiyena ushongwe mtimande

 59. Vusumuzi

  Ngiyabonga ukuthola izithakazelo zakithi.

 60. thando mthethwa

  plz help.am confused about the mthethwa and the xaba clanz

 61. Ngiyabonga kakhulu ukuthola umlando wakithi nezithakazelo zakhona

 62. Nyambose

  Mina bakith ngowaka Mbokazi kodwa ngiwu Nyambose onolwaz angangchazela

 63. zonke

  hi ngicela usizo mina ngingowakwa Xaba ngithandana nomuntu wakwaMasondo ngabe sihlobene ngaleyondlela yini ukuth ngeke siqhubeke ?

 64. moses

  PLEASE ANYONE, POST IZIBONGO SAKA MTHETHWA

 65. Wendy mthethwa

  Ngyabonga kakhul, ngosiyo lwenv. Ukuba nam ngzaz ngwakuph

 66. Ndaba Mthethwa

  Excellent site, how can I contact you? Although my email address is not displayed please access it it and contact me. I would love to take your concept to another level over time. Musho!!

 67. Sbusiso masondo

  Ngicela ningibhalele izithakazelo nemilando eyakwamasondo

  • Sinethemba Masondo

   izithakazelo

   Nyambose,
   Mthethwa,
   Dingiswayo,
   Mathanga na amahle afanele ukwenziwa,
   Nina enalendela amasondo ezinyamazane,
   Nina eniphuza amanzi emichachazweni

  • Vusi

   Cha we mfo wakithi kwa”Noshwila”, thina singoMasondo,o-donga dilika siphuz’amanzi emchachazweni, bhodlongwana wen’owabhodla insimbi ngomlenze, mabhodla ngommbele umlom’ukhona, noshila owashwil’insimbi ngomlenze, nyambose, dingiswayo, mathangan’amahle adinga/ afanel’ukwenziwa, Kamela!!!

   • Vusi

    Cha we mfo wakithi kwa”Noshwila”, thina singoMasondo,o-donga dilika siphuz’amanzi emchachazweni, noshwila wen’owashwila insimbi ngomlenze, bhodlongwana owabhodla ngommbele umlom’ukhona, noshila owashwil’insimbi ngomlenze, nyambose, dingiswayo, mathangan’amahle adinga/ afanel’ukwenziwa, Kamela!!! Kube nephutha embhalweni wokuqala,kodwa selilungisiwe la.

   • Wazisha khon!!!!!!

 68. Sibusiso Mthethwa

  Ngiyabonga kakhulu mina. Udonga dilika uyangena yini? Kanye nophuza amanzi asemchachazweni, bayangena yini ezithakazelweni zakwaMthethwa

  • Sandile Mthethwa

   Yebo Nyambose bayangena impela ngoba kula beqhubeka bethi ,Donga aliwelwa liwelwazinkonjane zona eziphapha phezulu

  • 0725522242

   Zithakazelo ezingena ngaphansi kwabakwaMasondo lezo, yize beyimxenue yoMthethwa

 69. Lokhu kusho ukuthi uShaka wenziwa kwa Mthethwa ukuba abe ilokhu ayikho.

 70. Mashwabada Dambuza

  Okunye okubhalwe lana angivumelani nako, ngokolwami ulwazi uXaba nguyena owaqamba izizwe eziningi, Nguni, Zulus, Sothos kanye nsesizwe samaHlubi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Powered by WordPress & Theme by Anders Norén

error: