Ezakwa Msibi:

Izithakazelo zakwa Ntshangase
Izithakazelo zakwa Ntshangase

Izithakazelo zakwaNtshangase: Ntshangase, Mgazi, Menziwa, Njezi ka Xhoko! Ndabezitha! Mvundlane wasoKhabeni, Mbeng'osinda abosi.

Bhembe clan praises
Bhembe clan praises

Bhembe Mavundla Mgabhi waKhota Sinukamnandzi njengensindvwane