Mbingo, Msuthu , wena olandela ilanga maliyoshona eMancubeni, mzilankatha, Nkatha ayingeni ekhaya ngokubolisa inkaba kubatwana, Msuthu wasenhla, Mbingo !


More information is available on our YouTube channel