Mtsweni!

Ngunondarhana nguweliwa!

Mfene zimabutho ngoku fulathelana kokuthsinga kwelanga.

Mzilakatha kanti ukathela ngayo.

Ngumla yedwa onganamlamuleli.

Ngu ndala phirima mhlabephirim

Ndouu Clan Praises ❤️ Ndouu Meaning & History

Ndouu: If you know any information about this surname, such as its meaning, origin, history or clan names, please add Read more

Njiva Clan Praises ❤️ Njiva Meaning & History

Njiva: If you know any information about this surname, such as its meaning, origin, history or clan names, please add Read more